Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Mezinárodní společnost pro výrobu nápojů

Mezinárodní společnost pro výrobu nápojů

Distribuční problém.

 

International Drinks Corporation je mezinárodním koncernem jehož hlavní činností je výroba, distribuce a prodej nápojů. Koncern má pobočku v Nizozemí, sídlící v Leidenu a uskutečňující výrobu, distribuci a prodej piva v Nizozemí, kde má společnost tři pivovary a pět regionálních skladů. Suroviny a obalový materiál se nakupují často u zahraničních dodavatelů. Po stočení do lahví a zabalení se výrobky uloží na palety a dopraví se do regionálních skladů. Dodávka k zákazníkovi se uskuteční z těchto skladů.1.a. Jaké problémy vznikají v souvislosti s určením toho, který sklad je zásobován, jakým množstvím a z jakého pivovaru ?

Problém fyzické distribuce dislokační, dopravní problém strategický .

1.b. Čeho se dosáhne tímto určením množství ?

Vytížení kapacit výroby a regionálních skladů, minimalizace nákladů na dopravu.

Surovina pro proces vaření se většinou přiváží domácími loděmi. Během loňského léta byl pro jeden z pivovarů vypracován zasilatelskou společností Ingland Navigation Ltd. následující návrh. Zasilatelé koupili nový typ vnitrozemské lodi, větší než lodi používané dosud. Díky tomu mohli učinit atraktivní nabídku nových dopravních sazeb. Pivovar by byl schopen ušetřit přinejmenším 20 % na svých dopravních nákladech do skladu. Nové tarify by byly 8 NLG za tunu při minimálně 2 000 t v nákladu, nebo 8 NLG za prvních 2000 t a 5,75 NLG za následujících 2 500 t, přičemž by náklad byl 3600 t minimálně a 4 500 t maximálně. Návrh byl vzat pivovarem v úvahu. Ředitel dopravního a distribučního oddělení propočítal tabulku přepravních sazeb. Současný stav sazby byl 10 NLG/t při minimálním nákladů 750 tun. Po rozhovorech s představiteli ostatních oddělení shromáždil následující údaje o zásobách:

Specifikace údaje
Hodnota
Zdroj
Celková roční potřeba
30 000 t
nákupní oddělení
počet objednávek za rok
40
nákupní oddělení
počet t v objednávce
750
nákupní oddělení
výdaje na dopravu
10 NLG/t
dopravní oddělení
cena nákladu (mimo dopravu)
600 NLG/t
nákupní oddělení
Správní náklady na objednávku
25 NLG
nákupní oddělení
Přepravní a podobné náklady na objednávku
20 NLG
dopravní oddělení
Náklady na skladování
20%
nákupní oddělení (12% úrok, 6% riziko odmítnutí, 2% pojištění)

1.c. K jaké by došlo změně u dopravních sazeb:

 
Současný stav
varianta minimální
varianta střední
varianta maximální
Velikost dodávky
750 t
2000 t
3600 t
4500 t
Dopravní sazba
10 NLG/t
8 NLG/t
7 NLG/t
6,75 NLG/t

Skladovací kapacity jsou dostatečné, aby se mohlo objednat 4 500 t současně, aniž by se projevily dodatečné skladovací náklady. Dopravní a objednávkový čas byly v průměru 15 dní na objednávkový cyklus. Z předchozích zkušeností se jeví, že náklady na dopravu pro objednávky menší než náklad lodi byly tak vysoké, že doprava nákladním autem by nebyla oprávněná (17,5 NLG /t)

2. Jaký druh ekonomického rozhodování zde bude použit?

Volba objednávkového způsobu, moment objednávky a objednávaného množství , rozhodnutí zda doprava větší lodí s minimálními dopravními a objednacími náklady a velkými skladovacími náklady nebo menší lodí s většími objednacími a dopravními náklady a menšími skladovacími náklady.

3. Jaký druh dodatečných informací by ředitel potřeboval, aby získal správnější představu ?

Bezpečnostní ( pojistná zásoba ), spolehlivost a kvalita transportu, nepředvídané vlivy ve spotřebě

4. Přijali byste nabídku ? Použijte ve své analýze koncept optimální velikosti objednávky podle Campa.

Snížení dopravních sazeb na 1 tunu nákladu je v disproporci se sazbami zvýšení nákladů na skladování a udržení zásob ve výši 20% pořizovací ceny na 1 tunu, proto se potřeba celkové hotovosti i při stálých nákladech na pořízení zvyšuje . Změnami sazeb se i doprava v závislosti na výši dodávky stává variabilním faktorem a jako s takovým s ní musíme v Campově vzorci v nákladech na pořízení dávky počítat. Vzhledem k tomu, se mimo první variantu velikost optimální dávky vždy proti reálné snižuje. Současný stav je zásobování rozdrobené do 40 dodávek s dobou cyklu 9 dní, nižší proti dodacímu cyklu. Proto je účelné využít nabídky pro minimální variantu dodávky 2000 t, kdy nárůst celkových nákladů není ještě příliš vysoký

Old Rhinebeer Breweris Ltd. jsou jedním z největších pivovarů vedoucích na trhu s produktem Rhinebeer. Společnost se skládá ze tří pivovarů, ze kterých je produkt dopravován na paletách do regionálních skladů. Před několika lety bylo rozhodnuto, postupně přenést všechnu dopravu na dopravní společnosti. Jednou z nich je také Public Warehouser a očekává se, že s touto společností bude v budoucnu uzavřeno více obchodů. V minulém roce byl celkový obrat 3 200 000 palet rozdělen na pět skladů následujícím způsobem

Skladiště
Odebrané zboží v tunách
Jih
500 000
Východ
400 000
Sever
400 000
Jihozápad
1 100 000
Severozápad
800 000

Maximální výrobní kapacita ve třech pivovarech je následující

Pivovar
Výrobní kapacita t
Maas pivovar
1 200 000
Ijsel pivovar
700 000
Rhine pivovar
1 500 000

Náklady na paletu z pivovaru do skladu se liší se vzdáleností mezi pivovary a sklady. V závislosti na kapacitách ve výrobě a množstvích požadovaných sklady byla s přihlédnutím k přepravním tarifům navržena distribuční struktura.

5. Proč společnost používá pět skladišť a ne jedno centrální skladovací a distribuční místo ?

Místní regionální rozmístění skladů blíže konečným zákazníkům, větší pohotovost, menší náklady na dopravu k zákazníkům a udržování zásob.

6. a)

Jaký prospěch získá firma, tím, že se vyváže ze závazků ohledně dopravy ?

 • Nemusí se starat o údržbu vozového parku

 • Nemusí se zatěžovat povoleními k přepravě a specifickými předpisy

 • Lepší kvalita a efektivnost dopravy u specializovaných dopravců , zpětné vytěžování

6.b. Co je proti tomu ?

 • Závislost na dodavateli, porušení jednoty v rámci distribučního systému

 • Nemožnost speciálních úprav dopravních prostředků vyráběnému zboží

7.a. Jaké důvody má pivovar, aby už teď obchodoval s Public Warehouser ?

 • Odstranění starostí o dopravu

 • Standardní povaha manipulačních jednotek (palety)

7.b. Jaký prospěch zamýšlí pivovar dlouhodobou spoluprácí s Public Warehouser ?

 • Zajištění vyšší přepravy zvýšeného objemu výroby o 6% z 3 200 000 t na 3 400 000 t.

8. Je možné zde mluvit o dopravním, distribučním problému?

ANO

Z regionálních skladů se zboží dodává k zákazníkům kombinací nákladní auto a přívěs, s celkovou kapacitou 24 palet (12 auto, 12 přívěs). Zákazníkům zavolá s několikadenním předstihem objednávkový telefonista, který bere objednávky na zvláštní dodávky určitého dne. Podle řádků objednávek, umístění zákazníka a silniční sítě plánovač dodávek sestaví plán jízd. Při této činnosti seskupuje objednávky zákazníků do jízd, aby

 • mohla být kombinace auta a přívěsu optimálně využita co se týká kapacity

 • počet ujetých km byl minimální

V níže zmíněné situaci je zahrnuto 6 zákazníků (A-F), kteří všichni zadali objednávku na 8 palet. Vzdálenost mezi skladem a zákazníkem a mezi zákazníky navzájem je udána v km ve vzdálenostní matici

od/do
Sklad
A
B
C
D
E
F
sklad
-
 
 
 
 
 
 
A
10
-
 
 
 
 
 
B
30
24
-
 
 
 
 
C
42
35
20
-
 
 
 
D
48
40
24
10
-
 
 
E
25
30
30
28
25
-
 
F
10
16
30
40
40
20
-

9. V pojmu fyzická distribuce je zahrnuta dodávka materiálů, suroviny, polotovarů. Zmiňte se o dvou hlavních důvodech, abychom tuto oblast zahrnuli do fyzické distribuce.
 • Příbuznost procesů dopravy, skladování a řízení zásob v materiálovém managementu a fyzické distribuci hotových výrobků

 • Komplexnost zajištění integrovaného logistického řetězce od objednávky zákazníka k zajištění dodávky materiálů a surovin, výrobě a kompletaci výrobku, distribuci konečnému zákazníkovi

10. Udělejte plán pro dvě dodávky ze skladiště, přičemž všichni zákazníci dostanou doručené množství podle objednávky a celkové ujeté km nákladního auta jsou minimální.

Heuristické řešení

10

? 96

42

20

24

První cesta:

SKLAD ABC SKLAD

?103

Druhá cesta : 47559yhe73sjf8b

48

25

20

10

SKLAD FED SKLAD

?199

Objektivnější postup

 1. Vymezit možné sekvence

 2. Propočítat náročnost sekvencí přes dopravní sazby hj559y7473sjjf

 3. Vybrat minimální

Sekvence
Celková náročnost
SABCS, SFEDS
199
SBCAS, SDEFS
198
SABCS, SFDES
196
SBCAS , SFDES
195
SBCDS, SEAFS
189
SCDBS, SEAFS
187
SBCDS,SAFES
179
SBCDS, SFAES
178
SCDBS, SAFES
177
SCDBS , SFEAS
176

Lineární programování

Nesplnena podmínka 2 stejných jízd po 3 místech, využití kapacity auta a návesu

Optimalizace

SAF S

SBCDES

Trasa 146 km

Suboptimum

Zavedení podmínek do omezení

AE = 1, EF = 1

SAEFS

SBDCS

Trasa 176