Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Maastrichtská smlouva, její obsah a význam

Maastrichtská smlouva, její obsah a význam V procesu integrace, 90. léta – vyvrcholení – podepsání 2 smluv, pro zjednodušení se uvádí Maastrichtská smlouva, ale jsou to dva dokumenty, které začaly platit až od listopadu 199 ...
Pokracuj

Vymezení rozvojových zemí a jejich místo v SH, soc.- ek. rysy

Vymezení rozvojových zemí a jejich místo v SH, soc.- ek. rysy asi 120 zemí vznik z bývalých kolonií (rozpad 60. léta 20. století) existují 2 koncepce: užší… méně zemí (získání politick& ...
Pokracuj

Ek. spolupr. RZ a integrační tendence v rozvojovém světě

Ek. spolupr. RZ a integrační tendence v rozvojovém světě počátky v období dekolonizace 3 skupiny: společný postup RE na mezinár. pol. a ek. fórech (např. aktivity “skupiny 77”, při jednáních o přijetí nové ...
Pokracuj

Americké centrum, jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů USA. Ekonomická úloha st&aacut

Americké centrum, jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů USA. Ekonomická úloha státu a hosp. politika USA Co umožnilo USA úspěšný rozvoj, že je 1 z nejvyspělejších ...
Pokracuj

Evropská měnová unie – postup jejího vytváření. Předpoklady vzniku EMU a podmínky vstupu do měnové unie

Evropská měnová unie – postup jejího vytváření. Předpoklady vzniku EMU a podmínky vstupu do měnové unie Přechod k měnové unii byl poprvé popsán v Delorsově zprávě (3 etapy). Smlouva o založen&iacut ...
Pokracuj

NIZ, jejich ek. charakteristika a postavení v SH

NIZ, jejich ek. charakteristika a postavení v SH Znaky vysoký stupeň industrializace velký podíl zpracovatelského průmyslu na HDP orientace na export výrobků zpracovatelského průmyslu velký vědeckotechnický potenciál vysoký HDP/ ob. ...
Pokracuj

Vývoj daňové soustavy ČR po roce 1989

Vývoj daňové soustavy ČR po roce 1989 Výchozí situace České republiky jako součásti někdejšího Československa byla na konci 80. let minulého století zásadním způsobem poznamenána centrálně ří ...
Pokracuj

Směnné relace v ZO

Směnné relace v ZO Teoreticko-metodologické východisko a metoda zjišťování směnných relací východiskem je teorie komparativních Nk (18. století) volný MO vede v dl. období ke specializaci jednotl. zemí, kt. vš ...
Pokracuj

Úloha ZO v ekonomice

Úloha ZO v ekonomice Obecné funkce ZO v ekonomice je nejstarší a dosud nejrozšířenější formou vnějších hosp. vztahů v souč. době patří k rozhodujícím faktorům, ovlivňujíc&iac ...
Pokracuj

 Definice pojmů

 Definice pojmů Získávání pracovníků Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpov&iacu ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62