Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

ROZHODOVáNí S DLOUHODOBÝMI EFEKTY, VYŽADUJíCí VKLADY PROSTŘEDKÚ

ROZHODOVáNí S DLOUHODOBÝMI EFEKTY, VYŽADUJíCí VKLADY PROSTŘEDKÚ Obsah: 11.1 Dlouhodobé rozhodovací úlohy 11.2 Metody hodnocení Kriteria, která neberou v úvahu faktor času Nákladová kriteria Závěr ...
Pokracuj

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 1

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 1 ___________________________________________________________________________ Podnik - složitý, různorodý celek, v němž probíhají složité procesy Manažerské rozhodovac&iacu ...
Pokracuj

Indikátory makrookolí

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 8 ___________________________________________________________________________ Indikátory makrookolí 1. Politické dění 2. Úroková míra - roste-li:Þ hrozba pro podnikatele Þ př&i ...
Pokracuj

Mikroekonomie - cvičebnice

____________________________________________________________Fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno ve Zlíně ____________________________________________________________ Mikroekonomie - cvičebnice 1) Úvod do ekonomie Když se chyst&aacu ...
Pokracuj

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie Úvod do sociálneho poistenia. Trhové aspekty ĽZ. Sociálne aspekty trhovej ekonomiky. Sociálna politika a sociálne poistenie. Sociálne poistenie a zabezpečenie. Základné pojmy sociálneho poistenia. Teória sociálne ...
Pokracuj

Euroregion NISA

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, FSE, ÚSTí NAD LABEMSEMINáRNí PRáCE Téma: Euroregion NISA     Zpracovala : V Liberci dne :25. prosince 2001 Předmět:Regionální ekonomika Pře ...
Pokracuj

Ekonomická integrace

Ekonomická integrace Pojem = proces, kdy dochází k postupnému sbližování a propojování ekonomik prostřednictvím odbourávání mezinárodních překážek, cílem je vytvořit jednotný ekonomický ...
Pokracuj

Srovnání obcí a krajů - Výkon samosprávy, Výkon státní moci, Stejné a rozdílné prvky, Volby do zastupi

Srovnání obcí a krajů - Výkon samosprávy, Výkon státní moci, Stejné a rozdílné prvky, Volby do zastupitelstev Historie veřejné správy sahá hluboko do minulosti. Její počátky jsou spjaty s&nbs ...
Pokracuj

SUBSAHARSKá AFRIKA

SUBSAHARSKá AFRIKA Úvod: V této seminární práci bych se chtěl věnovat problémům růstu subsaharské Afriky. ...
Pokracuj

Podstata a význam ekonomické integrace. Charakteristika vývojových forem integrace. 2 koncepce západoevropské integrace a jejich uplatňov&aac

Podstata a význam ekonomické integrace. Charakteristika vývojových forem integrace. 2 koncepce západoevropské integrace a jejich uplatňování v západní Evropě EI = proces postupného sbližování a propojování ekon ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62