Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Televize

Televize Masové Horké Elektronické medium Jde o zařízení schopné přijímat zvuk i obraz Působí na více lidských smyslů (zrak,sluch) Díky tomu mohou být také předávány komplexní komunikační obsah ...
Pokracuj

Billboardy a bigboardy

Billboardy a bigboardy za předchůdce lze považovat klasický plakát patří mezi specifická média,chladná média a klasická média v poslední době zařazovány mezi massmédia mají značný komunikační ...
Pokracuj

Výkladní skříň jako medium reklamy

Výkladní skříň jako medium reklamy Outdoor medium Chladné a klasické medium Omezená schopnost na emoce člověka Je to jedno z nejúčinnějších reklamních médií Důležitou roli hraje sortiment Vliv má impu ...
Pokracuj

Cíle

Cíle dva hlavní důvody pro stanovení cílů   protože nás směřují k té nejlepší strategii stanoví úrovně pomocí nichž můžeme posoudit naši kampaň Tři stupně cílů: ...
Pokracuj

Tisk jako nástroj komunikace

Tisk jako nástroj komunikace Výhody:Nevýhody: -lze do něj balit vejce či jiné- špiní předměty - bezprostřednost okamžitost- kvalita reprodukce - nízká - masový reach- postrádá průžnost formá ...
Pokracuj

Média v reklamě

Média v reklamě Stimulace je prvek marketingového mixu S růstem ek. Subjektů stále nutnější zajisti tok informací mezi výrobce a potenciálním zákazníkem To zajišťuje marketingová komunikace formou komunikačn&iacu ...
Pokracuj

Základní problémy ekonomické organizace

Základní problémy ekonomické organizace Problémy ek. org. Co?… jaké statky se mají vyrábět a v jakých množstvích + kdy Jak?… budou statky vyráběny (kdo, s jakými zdroji, jakým technologickým postup ...
Pokracuj

Teorie výroby a mezního produktu

Teorie výroby a mezního produktu Základní pojmy Příklad (farmář vyrábějící kukuřici/ pšenici): vstupy (VF)… půda, práce, stroje a hnojivo chce vyrábět efektivně… nejnižší N. max možn ...
Pokracuj

Odborové organizace a kolektivní vyjednávání

Odborové organizace a kolektivní vyjednávání Americké odborové hnutí … 1/6 ek. aktivního obyvatelstva USA je členy odborů (železnice, ocelářství, automobilový průmysl, doly…) … po WW1 prudký nár ...
Pokracuj

Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika MIKROEKONOMIE 2 - 4.přednáška Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika (viz (viz Soukupová a kol. Mikroekonomie str.113 - 146). Nejistota - neznáme procesy, které podmi ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62