Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Mikroekonomie a makroekonomie

Mikroekonomie a makroekonomie Ekonomie (obecná ekonomická teorie) je studium vybraných oblastí hosp. aktivity. Zpravidla bývá členěna na mikro- a makroekonomii. Mikroekonomie: chování individuálních ek. subjektů – dílčí jev. Mak ...
Pokracuj

Inflace: definice a náklady

Inflace: definice a náklady K inflaci dochází, roste-li celková cenová hladina. Míra inflace je definována jako míra změny cenové hladiny (měřené např. CPI) a měří se takto: měří trend průměr ...
Pokracuj

– Ekonomická úloha vlády - A/ ÚLOHA VLáDY V MODERNí EKONOMICE

– Ekonomická úloha vlády - A/ ÚLOHA VLáDY V MODERNí EKONOMICE Nástroje vládní politiky daně – snižují soukromé výdaje à uvolňují prostor pro veřejné výdaje výdaje, kt. podněcuj ...
Pokracuj

– Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody

– Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody MO je důležitý hlavně proto, že rozšiřuje spotřební možnosti země. Obchod umožňuje zemi spotřebovávat více statků, než kdyby se uzavřely hranice produkt&# ...
Pokracuj

Hospodářská politika

Hospodářská politika HP státu je nejčastěji definována jako konkrétní jednání státu, kt. je ovlivňována hosp. situace v širokém národním měřítku. Reálná HP není nikdy dokonalý ...
Pokracuj

Reálná ekonomika v dlouhém období

Reálná ekonomika v dlouhém období Výroba a růst Existují velké rozdíly v životní úrovni obyvatel např. Německa, Japonska, USA a Indie, Indonésie nebo Nigérie. Velké rozdíly v příjmech se pro ...
Pokracuj

KODEX ASERTIVITY

KODEX ASERTIVITY Asertivita znamená: Být odpovědný za sebe; Být dobrým vůdcem ; Zachovat klid v krizi; Zůstat chladný v ohni, umět se vypořádat s kritikou; Těšit se ze svých úspěchů, získat co nejví ...
Pokracuj

Interkontakt Group - Referát do předmětu Management obchodních podniků

Interkontakt Group - Referát do předmětu Management obchodních podniků Společnost Interkontakt Group, a.s., je jednou z největších obchodních firem na našem trhu. Tato firma vznikla majetkovým i funkčním propojením některý ...
Pokracuj

Pro svou seminární práci jsem si zvolila prezentaci firmy MSV TRANS, s. r. o.

Úvod Pro svou seminární práci jsem si zvolila prezentaci firmy MSV TRANS, s. r. o. Vybrala jsem si tuto firmu, protože jsem byla v této firmě v roce 1995 a 1997 na čtrnáctidenní praxi. Tato společnost má sídlo ve Studénce, v&nb ...
Pokracuj

Globalizační procesy v pivovarnickém průmyslu

  Západočeská Univerzita Plzeň Fakulta ekonomická Cheb Seminární práce z Geografie světového hospodářství Globalizační procesy v pivovarnickém průmyslu ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62