Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Asijská měnová krize, její příčiny, projevy a důsledky pro SH

Asijská měnová krize, její příčiny, projevy a důsledky pro SH

90. léta hluboká ek. krize

 • asijská měnová krize v roce 1997

 • ruská krize v roce 1998

 • brazilská měnová krize leden až prosinec 1999

Asijská měnová krize 31472gtk29gdy5e

 • vyspělé Jap, Asijští tygři… 1. gen. (rozvoj od 70. let, růst 10%), 2.gen. (od 80. let, růst 8%)… do 96 rychlý rozvoj, významné skutečnosti:

 • zaměření na export stejného typu zboží (kromě Jap), financovány ze zahr. K (přímé zahr. I), velká zahr. zadluženost, banky velké množství nedobytných pohl. (ohrožena stabilita bank. sektoru), korupce, těsné personální vazby mezi podniky, bankami a vládou ® stabilní prostředí pro spekulace, rostl deficit běžného účtu platební bilance, zadluženost (dovozy > vývozy)

 • MMF doporučil Thajsku devalvovat měnu o 15% + sestavit přebytkový státní rozpočet (zvýšit P, omezit V ® odliv kapitálu z regionu, když MMF upozornil na problémy oblasti)

 • Thajsko (červenec 97), Indonésie (600%), Malajsie, Filipíny (málo), J. Korea td472g1329gddy

 • devalvace měny (vývozy jsou levnější), vysoká inflace, neschopnost podniků splácet úvěry, růst U, krize bank. sektoru (propojenost podniky – banky - vláda)

Důsledek

 • přenesení krize do jiných zemí; Jap. poskyt. úvěry RZ, export části své produkce, Čína orientace na export téhož zboží (měnu nedevalvovala ® pokles konkurenceschopnosti)

 • pokles svět.cen ropy, cenový pokles všech ostatních surovin

 • LA… nepřímý důsledek… preventivní odliv kapitálu

 • min. postižení… ZE (malý podíl ex. do ANIZ); USA… orientace spíše na Kan. a LA

příčina… propojenost

stabilizace až v 1. pol r. 99

Ruská krize (srpen 1998)

 • příčina… prohlášení rus. vlády, že není schopna splácet KSO ® do krize celý bank. sektor, na měsíc zastavení výroby ® celková krize, rozsáhlá devalvace rus. rublu + rozsáhlá inflace, zákl. dlouhodobá příčina… Rusko nebylo schopno provést hlubokou ek. reformu

 • důsledek… odkázáni na zahraniční pomoc… úvěry MMF; krize trvá dodnes

 • odliv kapitálu z Ruska, LA, Stř. Evropy, Afrika nedotčena

 • Rusko… přitažlivost pro zahraniční investory… obrovský nenasycený trh, obrovské zásoby ner. surovin, velké množství prac. síly

Brazilská krize (leden 1999)

 • důvody… 1 z ek. nejsilnějších států prohlásil, že není schopen splácet závazky

 • důsledky… masový odliv investorů a prodej CP, měnové problémy, devalvace, nenastala ek. krize, protože je zajištěna pomoc od USA (1/5 exportu)