Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Metody využívané v řízení dopravy a manipulaci s materiálem

Metody využívané v řízení dopravy a manipulaci s materiálem

 • Grafická schémata

 • Lay –out rozmístění pracovišť

 • Dislokace skladu

 • Rozhodování vlastní x cizí doprava

 • Dopravní problém (dislokační úloha, dopravní plán) 23864bmp58ond4o

 • Analýzy nákladovostiSchéma vstupních a výstupních materiálových toků ve výrobním závodě ( Senkeyuv diagram)

Výroba

Príjem

silnicní

releznicní

kontejnerová

 

 

 

 

 

 

 

Expedice

kontejnerová

železnicní

silnicní

Vhodnost technických prostředků v systémech manipulace s materiálem a dopravy mn864b3258onnd

Intenzita materiálových toku

velká

malá

vzdálenost

malá

velká

Složité manipulacní prostredky

Složité dopravní prostredky

Jednoduché

manipulacní prostredky

Jednoduché dopravní prostredky

Princip stavby

Kusová výroba

Princip dílny

Sériová výroba

Princip výrobku

Hromadná výroba

Podlahové dopravníky

Zvedací zarízení

Stálé dopravníky

Pocet kusu

Použité dopravní prostredky

Přiřazení dopravních prostředků typu výroby

Hledání optimální lokalizace logistických objektů - exaktní matematické vědy (lokalizační modely)

Zadáni

hledání umístění 1....... m objektů v rovině, které jsou ve vazbě na n objektů existujících kritérium, náklady spojené s přepravou nebo skladování

Příklad

 • umístit m nových objek do neznámých lokalit Ni(xi ,yi) pro i = 1,2,3,4.........m

 • ve vazbě na n existujících objektů v místech Mj (xj,yj ) pro j = 1,2,3........n

 • náklady na spojení jednotlivých objektů mezi novými a existujícími cij pro i = 1,2, …m, j = 1,2,…n

 • náklady na spojení jednotlivých objektů mezi novými navzájem cik pro i,k = 1,2....m

 • přepravované množství mezi novými a existujícími objekty V ij

 • přepravované množství mezi novými objekty Vik

Kriterium - minimalizace množství * vzdálenost

Příklad:
Společnost potřebuje rozhodnutí v jaké lokalitě umístit centrální distribuční sklady zásobující 4 hlavní prodejní centra. Na mapě byly odečteny pravoúhlé souřadnice těchto míst a určena požadovaná množství výrobků v tunách.
 
Lokální centrum
Souřadnice x
Souřadnice y
Dodávka S tun
S *x
S*y
A
10
20
400
4000
8000
B
40
30
200
8000
6000
C
20
70
400
8000
28000
D
60
50
300
18000
15000
Celkem
 
 
1 300
38000
57000

Výchozí pozice těžiště

ai *x i38 000

X i = -------------- = ------------ = 29, 238

a S i1 300

∑ S i * y i57 000

y i =-------------- = ------------ = 43,8

a S i1 300

Optimal Location Analysis for lokalizace skladu

11-25-2000FacilityXYFlow ToCost To

18:41:10NameAxisAxisAll FacilitiesAll Facilities

1A102000

2B403000

3C207000

4D605000

5N30,5042,20130036 220,32

Total130036 220,32

DistanceMeasure:Euclidean

Vnitropodnikové prostorové plánování (manipulace, rozmístění pracovišť – Lay –out )

Potenciální místa rozmístění pracovišt’ ve výrobní hale.

Naznačte řešení potenciálního rozmístění materiálových toků na pracoviště pro případ.

Vzdálenost mezi pracoviští
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
0
60
80
20
60
100
P2
60
0
60
60
20
60
P3
80
60
0
100
60
20
P4
20
60
100
0
60
100
P5
60
20
60
60
0
60
P6
100
60
20
100
60
0
Materiálový tok mezi jednotlivými stroji v ks
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M1
0
85
20
18
6
13
M2
30
0
3
1
5
9
M3
32
0
0
0
0
2
M4
36
7
0
0
1
0
M5
9
11
0
4
0
1
M6
27
33
8
0
0
0
 1. Jak velký je transportní výkon při uspořádání M1-P1,.....M6-P6
 2. Jak by se změnil při záměně M1 a M5

 3. Jaký je počet alternativ řešení ?

Grafické řešení

Výpočet

 1. b)

 
M1
M2
M3
M4
M5
M6
 
 
M1
M2
M3