Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Mezinárodní měnová soustava - hlavní etapy jejího vývoje

Mezinárodní měnová soustava - hlavní etapy jejího vývoje realizace mezinárodních ek. vztahů předpokládá existenci svět. peněz, které jsou nutnou podmínkou pro vytvoření mezinárodní měnové soust ...
Pokracuj

Všeobecná dohoda o clech GATT a její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu - Uruguayské kolo jednání a jeho význam.

Všeobecná dohoda o clech GATT a její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu - Uruguayské kolo jednání a jeho význam. Světová obchodní organizace WTO a její úkoly GATT( Všeobecná dohoda o clech a obchodu = The Gener ...
Pokracuj

Americké centrum, jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů USA. Ekonomická úloha st&aacut

Americké centrum, jeho postavení ve sv. hospodářství. Vývoj vnějších ek. vztahů USA. Ekonomická úloha státu a hosp. politika USA Co umožnilo USA úspěšný rozvoj, že je 1 z nejvyspělejších ...
Pokracuj

Koncepce jednotného vnitřního trhu a její realizace v Evropském společenství. Jednotný evropský akt, jeho význam pro dal&

Koncepce jednotného vnitřního trhu a její realizace v Evropském společenství. Jednotný evropský akt, jeho význam pro další rozvoj integračních procesů Po krizové dekádě 70. let se ES nevzdala svých c&iacut ...
Pokracuj

Evropská měnová unie – postup jejího vytváření. Předpoklady vzniku EMU a podmínky vstupu do měnové unie

Evropská měnová unie – postup jejího vytváření. Předpoklady vzniku EMU a podmínky vstupu do měnové unie Přechod k měnové unii byl poprvé popsán v Delorsově zprávě (3 etapy). Smlouva o založen&iacut ...
Pokracuj

Charakteristika hlavních rozvojových regionů

Charakteristika hlavních rozvojových regionů v užším pojetí (bez ČLR a ECPE) se RZ geogr. dělí na 3 hlavní regiony… Asie, LA a Af. relativní ek. zaostalost za RTE ponecháme-li stranou rozvojovou Oceánii a Evropu (nepatrná váha ...
Pokracuj

Asijská měnová krize, její příčiny, projevy a důsledky pro SH

Asijská měnová krize, její příčiny, projevy a důsledky pro SH 90. léta hluboká ek. krize asijská měnová krize v roce 1997 ruská krize v roce 1998 brazilská měnová krize leden až prosinec 1999 Asijská měnov& ...
Pokracuj

Mezinárodní pohyb zboží a služeb. Tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2.světové válce

Mezinárodní pohyb zboží a služeb. Tendence ve vývoji mezinárodního obchodu po 2.světové válce Pohyb zboží: z prvotních mezin. ekon. vztahů vede k propojování jednotlivých nár.ekonomik je nezbytný ...
Pokracuj

Všeobecná dohoda o clech GATT a její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu - Uruguayské kolo jednání a jeho význam.

Všeobecná dohoda o clech GATT a její význam pro rozvoj mezinárodního obchodu - Uruguayské kolo jednání a jeho význam. Světová obchodní organizace WTO a její úkoly GATT( Všeobecná dohoda o clech a obchodu = The Gener ...
Pokracuj

Podstata a význam ekonomické integrace. Charakteristika vývojových forem integrace. 2 koncepce západoevropské integrace a jejich uplatňov&aac

Podstata a význam ekonomické integrace. Charakteristika vývojových forem integrace. 2 koncepce západoevropské integrace a jejich uplatňování v západní Evropě EI = proces postupného sbližování a propojování ekon ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62