Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Metody zkoumání podnikového hospodářství

Metody zkoumání podnikového hospodářství   - teorie poznání Teoretická věda – cílem je poznání jsoucna (nezaměřuje se na určitý účel), možnost jednoznačného přiřazení k  ...
Pokracuj

Lidský činitel jako faktor produkčního procesu - Personální řízení a jeho úloha v podniku

Lidský činitel jako faktor produkčního procesu - Personální řízení a jeho úloha v podniku personální řízení = řízení lidských zdrojů Þ zabývá se problematikou organizace práce, ...
Pokracuj

Charakteristika firmy a výrobků

Charakteristika firmy a výrobků Úvod Zadáním této seminární práce do předmětu Psychologie prodeje a trhu bylo vybrat si jakýkoliv libovolný produkt - výrobek či službu, popsat ho a charakterizovat, dále určit, kdo jsou jeho ku ...
Pokracuj

Prezentační techniky a pravidla používání 

Prezentační techniky a pravidla používání  Obsah 1Úvod1 2Problém jménem prezentace2 3Prezentační techniky a pravidla používání3 3.1Prezentace na PC4 4Závěr5 Úvo ...
Pokracuj

Světová ekonomika

Světová ekonomika Pojem samostatná část obecné ekonomické teorie (vedle mikra- a makra-) vznik v minulém století zkoumá jevy a zákonitosti SH základním rysem je propojenost jednotlivých celků Předpoklady vzniku SH ex ...
Pokracuj

Hrubý národní důchod

Hrubý národní důchod Je základní makroekonomickou veličinou, která umožňuje mezinárodní srovnávání a je používána v celém světě. V ČR je označován HDP, mezinárodní zkratka je GDP ...
Pokracuj

Založení a vznik společnosti

Založení a vznik společnosti Právnickými osobami jsou podle § 18 občanského zákoníku: sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy; jiné ...
Pokracuj

DIGITáLNí EKONOMIKA - INTERNET A TRH PRáCE

DIGITáLNí EKONOMIKA - INTERNET A TRH PRáCE Úvod Tato seminární práce pojednává o problematice trhu práce, zejména ve spojení s celosvětovou ...
Pokracuj

Strukturální krize 70. Let a všeobecná měnová krize. Příčiny jejich vzniku, projevy a důsledky pro sv. hospodářstv&iac

Strukturální krize 70. Let a všeobecná měnová krize. Příčiny jejich vzniku, projevy a důsledky pro sv. hospodářství Po 2.světové válce krize koloniální soustavy, v 60.letech rozpad koloniální soustavy a p&# ...
Pokracuj

Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil

Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil POHYB KAPITáLU jedna z forem mezinár. ek. vztahů = vývoz či dovoz určité hodnoty, která se má v cizí zemi zhodnotit více než doma 3 FORMY přímé zahranič ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62