Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Co je logistika?

Motto:   Hospodářská logistika je disciplina, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby prá ...
Pokracuj

Vyhodnocení současného stavu vykonávání logistických činností

Vyhodnocení současného stavu vykonávání logistických činností Útvar Činnosti Hodn. Obchodní politika náměty na zvýšení prodeje omezující faktory rozvoje aktivita konkurence požad ...
Pokracuj

Metody nákupní logistiky

Metody nákupní logistiky Make - or - buy rozhodování Hodnocení dodavatelů Bilanční rovnice Řízení zásob - pilové grafy / výpočet výše Analýza zásob ABC (X,Y,Z) Lokalizace skladu    ...
Pokracuj

Metody využívané v řízení dopravy a manipulaci s materiálem

Metody využívané v řízení dopravy a manipulaci s materiálem Grafická schémata Lay –out rozmístění pracovišť Dislokace skladu Rozhodování vlastní x cizí doprava Dopravní pro ...
Pokracuj

Nákladové účetnictví

Nákladové účetnictví Obsah: 2.1 Předmět manažerského účetnictví 2.2 Finanční pojetí nákladů 2.3 Hodnotové pojetí nákladů 2.4 Ekonomické pojetí nákladů. Oportunitní n&a ...
Pokracuj

METODA STANDARDNíCH NáKLADÚ

METODA STANDARDNíCH NáKLADÚ Obsah: 5.1 Standardy a standardní náklady 5.2 Metoda standardních nákladů 5.3 Změny standardů a odchylky 5.4 Uplatnění metody standardních nákladů 5.5 Užití principů standard ...
Pokracuj

  MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVí A KRáTKODOBÉ ROZHODOVáNí

  MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVí A KRáTKODOBÉ ROZHODOVáNí Obsah: 10.1 Úvod 10.2 Informace manažerského účetnictví pro rozhodování 10.3 Rozhodovací úlohy, které nevyžadují vklady prost ...
Pokracuj

Typologie podniků:

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 2 ___________________________________________________________________________   Typologie podniků: členění podle hospodářských odvětví: prvovýroba, druhovýroba, ... , nebo tě&# ...
Pokracuj

ORGANIZACE PODNIKU

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 5 ___________________________________________________________________________ ORGANIZACE PODNIKU 1) Pojem, trojjediný význam organizace 2) 2 aspekty (hlediska) 3) Útvarová organizace 4) Prvky útvarové organizac ...
Pokracuj

Prednasky - ekonomicke 

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 9 Prednasky - ekonomicke  Poptávkové podmínky Þ stoupající poptávka Þ prostor pro expanzi Roste-li poptávka Þ roste trh a to je příležitost pro podnik Trh ro ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62