Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Ekonomie Referaty Referát

Co je ekonomie?

Co je ekonomie? Úvod Co je ekonomie? Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Zabývá se ovlivň ...
Pokracuj

Podniková organizace

Podniková organizace Velké, malé a velmi malé podniky Firmy USA: podnik jednotlivce… maličké jednotky vlastněné jednou osobou partnerský podnik… 2 – 200 partnerů jako vlastníků korporace… i přes jejich malý počet, p& ...
Pokracuj

Monopol: analýza a regulace

Monopol: analýza a regulace Typy nedokonalé konkurence Nedokonalá konkurence v odvětví existuje vždycky, když jednotliví prodávající mají určitý stupeň kontroly nad cenou statku v tomto odvětví. dokonalý konkuren ...
Pokracuj

Tvorba cen výrobních faktorů

Tvorba cen výrobních faktorů Teorie rozdělování vycházející z mezní produktivity Poptávky po faktorech jsou navzájem závislé … žádný z faktorů obyčejně nepracuje samostatně sir Wiliam Pet ...
Pokracuj

Mzdy a trh práce

Mzdy a trh práce Určení mezd v podmínkách dokonalé konkurence Celková úroveň mezd … na trhu s identickými pracovními místy a podobnými lidmi budou hodinové sazby přesně stejné … index reálné ...
Pokracuj

Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu

Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu Tržní rovnováha Rovnováha a efektivnost Výhody ze směny Rovnováha v různých obdobích Teorém pavučiny ad 8.1 – Tržní rovnováha v DK:konkurence na stra ...
Pokracuj

Monopol

Monopol Charakteristika monopolu Rovnováha monopolu Monopolní cena a zisk Monopolní síla firmy Neefektivnost monopolu Protimonopolní regulace ad 10.1 – Charakteristika monopolu (M) monopol = 1 prodávající má neomezenou moc nad kupujícími p ...
Pokracuj

Náklady firmy

  Seminární práce:     Náklady firmy         Úvod - vymezení základních pojmů Náklady jsou peněžním vyjádřením spot ...
Pokracuj

NOKIA - Profil firmy

NOKIA - Profil firmy Nokia je světovou jedničkou v oblasti mobilních komunikacích, díky svým zkušenostem, inovacím, snadné uživatelnosti produktů. Nokia se stala největším dodavatel mobilních telefonů i pevných telefonních s ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62