Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Jednoduché právní listiny

Jednoduché právní listiny - vyhotovují se ve spojitosti s právními úkony - forma i stylizace jsou ustáleny - forma: individuální písemnost nebo vyplněný předtisk či formulář - stylizace: musí přesně ...
Pokracuj

Chystáme se psát obchodní dopis

Chystáme se psát obchodní dopis Čtyři zásady na úvod Odesílaný dopis je vizitkou svého pisatele. Svědčí o kvalitě práce organizace, o osobnosti jednotlivce. Má být správný po stránce věcné, slohov ...
Pokracuj

Osobní rozhovor? Telefon? Fax? E-mail? Nebo dopis, pohled, telegram?

Osobní rozhovor? Telefon? Fax? E-mail? Nebo dopis, pohled, telegram? Zamyšlení nad těmito otázkami určitě každému z nás prospěje – a může vést i k rozsáhlejší úvaze o tom, jak se vlastně pohybujeme v sou&# ...
Pokracuj

Vzájemné působení logistiky a dopravního systému podniku

Motto : Záměrem logistiky je zabezpečit a organizačně zvládnout takovou techniku a technologie, které zajistí zrychlení, zpružnění a celkové zefektivnění ve výrobně - obchodních procesech podniku. ...
Pokracuj

Základní makroekonomické veličiny a jejich měření

Základní makroekonomické veličiny a jejich měření Makroekonomie studuje chování národního hospodářství vcelku. Předmětem zkoumání je výše celkového produktu národního hospodářstv&iac ...
Pokracuj

Oddíl IV – Makroekonomická politika státu

Oddíl IV – Makroekonomická politika státu Hospodářská politika a její cíle Podstata HP HP = souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality ...
Pokracuj

Ukazatelé

Ukazatelé Důchod 1. Změřením příjmů domácností, které pobírají za služby výr. faktorů v jejich vlastnictví, získáme veličinu důchod – ANO(PI) produkt 2. Za GDP považujeme: souhrn ve&scaron ...
Pokracuj

Měření národního produktu a důchodu

Měření národního produktu a důchodu průkopníkem Simon Kuznets z Harvardu. „Podzemní ekonomika“ = část ekonomické aktivity, která se nezaznamenává, je neformální nebo nelegální a nepodílí ...
Pokracuj

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod Fiskální politika v modelu multiplikátoru Účinek fiskální politiky Spotreba (mld USD)     C W   ¨C U 300 V   GNP     ...
Pokracuj

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost jeden z ústředních sociálních problémů současného kapitalismu. Význam: ekonomický dopad - když je nezaměstnanost vysoká, dochází k mrhání zdroji a důchody lidí jsou nízk&ea ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62