Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Oceňování finančního majetku firmy

Oceňování finančního majetku firmy Oceňování ve finančním řízení obecně: oceňování majetku a dluhů nákladů a výnosů zvláště - oceňování "nepeněžn& ...
Pokracuj

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 1969 – 2001

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 1969 – 2001 Ragnar Anton Kittil FRISCH a Jan TINBERGEN „za rozvoj a aplikaci dynamických modelů při analýze ekonomických procesů“   Prof. Frisch a prof. Tinbergen byli průkopníky přeměny ekonomie v mate ...
Pokracuj

Historie Společníci

Historie Společníci Firmu založili 2 spolecníci:   Ing. Milan Hermann - reditel Ing. Jaroslav Kutác Spolecnost HK Domesta, s. r. o. vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstríku, a to 6. listopadu 1997.   ...
Pokracuj

Evidence týkající se IM

Evidence týkající se IM Při přebírání IM od dodavatele se vyhotovuje „zápis o převzetí“ nebo „zápis o odevzdání a budovy a stavby“. tento zápis obsahuje: - technická data - dodavatele - vý ...
Pokracuj

Vývoj exportu v odvětví elektrotechniky

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a informatiky Obor elektrotechnická výroba a management Vývoj exportu v odvětví elektrotechniky ...
Pokracuj

Rétorika

Rétorika ÚVOD: Ne každý dokáže pohotově vyjadřovat nebo formulovat to, co má právě na mysli. Zjišťujeme to zejména u spontánních, nepřipravených projevů. U běžného hovoru oceň ...
Pokracuj

Nestandardní nebo nové formy podnikání

VYSOKá ŠKOLA BáNSKá – TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA   EKONOMICKá FAKULTA seminární práce na téma Nestandardní nebo nové formy podnikání N ...
Pokracuj

Teorie hospodářského růstu

Teorie hospodářského růstu   V předcházejících kapitolách jsme se zabývali převážně determinací reálného důchodu v krátkém období a analýzou příčin jeho odchylek od potenciá ...
Pokracuj

Platební bilance

Platební bilance   Devizový kurs významně ovlivňuje platební bilanci a je jí zároveň silně ovlivňován. Platební bilance je statistický účetní záznam, který sumarizuje všechny ekonomické transakce mezi s ...
Pokracuj

Investice, předinvestiční příprava a peněžní toky z investic

Přednáška č. 2 Investice, předinvestiční příprava a peněžní toky z investic I. Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování II. Pojetí investic z makroekonomického hlediska a z hlediska po ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62