Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Outdoor média

Outdoor média Spolehlivé médium Příznivá cena schopnost oslovit miliony občanů Výdaje jsou nerovnoměrné V ČR podíl venkovní reklamy přibližně 8,5% Podíl billboardů je přibližně 75% Outdoor je uznáv&aa ...
Pokracuj

Burza CP

Burza CP peněženka (měšec, v němž se nosily peníze) první burza CP v Evropě - Amsterdam 1611 = místo, kde se obchoduje se zbožím nebo CP funguje podle přesných pravidel je přístupná jen pro urč. okruh lidí obchodovan& ...
Pokracuj

F. A. Hayek: „Cesta do otroctví“

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Seminární práce z dějin ekonomických teorií F. A. Hayek: „Cesta do otroctví“     Obsah ...
Pokracuj

Peníze plní určité důležité funkce

Peníze plní určité důležité funkce -platidlo - hotovostní placení -míra hodnoty a měřítka cen - prostřednictvím peněz vyjadřujeme hodnoty zboží -oběživo -uchovatel bohatství Poptávka po pen ...
Pokracuj

Cestovní ruch v regionu

VŠB - TU Ostrava Ekonomická fakulta Cestovní ruch v regionu Předmět: Prostorová ekonomika II. Málokterý český nebo moravský kraj pl ...
Pokracuj

Neúspěch amerického korporačního managementu

Neúspěch amerického korporačního managementu   Japonci nerozpoznali pouze potřebu strategického plánování, podporovali také společnou kulturu managementu, která nejenže usnadnila rychlou absorpci technologie, ale podporovala i průmyslo ...
Pokracuj

OPTIMáLNí VELIKOST DODáVKY - Logistika

OPTIMáLNí VELIKOST DODáVKY - Logistika -využili jsme MODEL 1 řízení zásob dodavatel A: Q = 4,7 km kabelu Þ počet cívek – 16 ks dodavatel B: Q = 5,2 km kabelu Þ počet cívek – 18 ks dodavatel C: Q = 5,5 km kabelu Þ počet cí ...
Pokracuj

Lokalizační analýza

Lokalizační analýza Lokalizační analýza má důležité místo v regionální ekonomii, je její trvalou součástí. Jsou to dvě spojené nádoby stejného procesu – racionálně prostorového uspo& ...
Pokracuj

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, čl. 99 hlavy VII:

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, čl. 99 hlavy VII: “Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Vyššími územními samosprávnými ...
Pokracuj

Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu:

Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, rovnováha dokonale konkurenčního trhu: Charakteristika dokonalé konkurence: Dokonalá konkurence je tržní situace v níž: - je značný počet prodávajících a kupujíc ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62