Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Kontrolní otázky:

Referát Kontrolní otázky: Hlavní směry vývoje životního prostředí – Akční programy, Amsterdamská smlouva, Cardiffský proces a Helsinská Evropská rada. Hlavní rámec pro environmentální politiku Evropsk ...
Pokracuj

Reklamná kampaň firmy IKEA na Slovensku

Reklamná kampaň firmy IKEA na Slovensku Firma IKEA pôsobí na našom trhu už niekoľko rokov. Na začiatku mala vlastnú predajňu, ktorá však nepostačovala na rozrastajúcom sa trhu bytovej kultúry. Vybudovaním a otvorením no ...
Pokracuj

Logistika Univerzita Hradec Králové

Logistika Univerzita Hradec Králové   FedEx je největší světová expresní kurýrn&ia ...
Pokracuj

V této seminární práci na téma právních forem podniků a podnikání se snažíme popsat teoretickou č&aacu

1.) Úvod V této seminární práci na téma právních forem podniků a podnikání se snažíme popsat teoretickou část a také praktické znalosti a zkušenosti v českém prostředí. P& ...
Pokracuj

Obecní úřad Starý Jičín

Slezská univerzita Obchodně-podnikatelská fakulta Katedra společenských věd Obecní úřad Starý Jičín Obecní rozpočet Seminární práce Předmět: Fina ...
Pokracuj

Teorie determinace produktu - AS/AD:

Teorie determinace produktu - AS/AD: Měření národního produktu a důchodu: GNP je možno měřit v běžných, čili skutečných tržních cenách, pak se nazývá nominální GNP. Nebo můžeme měřit G ...
Pokracuj

Úloha vlády v ekonomice - makroekonomické problémy:

Úloha vlády v ekonomice - makroekonomické problémy: Makroekonomická politika: Rozlišujeme dvě hlavní makroekonomické politiky. A sice monetární a fiskální politiku. Fiskální politika - program vlády pokud jde o nákup st ...
Pokracuj

Historie Podniku Předmět podnikání: Sortiment:

Historie Podniku Předmět podnikání: Sortiment: 1976 Lehké stavební hmoty Brno - výroba betonové směsi, materiálů a hmot - Přesné tvárnice - závod na ...
Pokracuj

Esej na téma: Největší z ekonomů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. SEMINáRNí PRáCE z Dějiny ekonomických teorií Esej na téma: Největší z ekonomů ...
Pokracuj

Firemní finance

Firemní finance zabývají se pohybem peněz , který je vydáván podnikatelskou činností soustava pen. vztahů do kterých podnik vstupuje při získávání fin. zdrojů ,při jejich alokaci a vázání v jednotliv&ya ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62