Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Peníze a peněžní trh

Peníze a peněžní trh 1. Formy a funkce peněz Funkce peněz prostředek směny – může dojít k čas. oddělení nákupu a prodeje PŘESNĚJŠí je označení "platební prostředek", protože ne ...
Pokracuj

Světová ekonomika

Světová ekonomika Pojem samostatná část obecné ekonomické teorie (vedle mikra- a makra-) vznik v minulém století zkoumá jevy a zákonitosti SH základním rysem je propojenost jednotlivých celků Předpoklady vzniku SH existenc ...
Pokracuj

 Vymezení pojmu MAN

 Vymezení pojmu MAN Úvod manus (ruka); česky: řízení Definice MAN jako proces: MAN je proces předvídání, organizování, přikazování, koordinace a kontroly MAN orientovaný na prostředky, se kt. pracuje: MAN j ...
Pokracuj

Privatizace bankovního sektoru

Privatizace bankovního sektoru Konsolidace, docílení vysoké míry stability a efektivnosti fungování celého finančního systému, zejm. bankovního sektoru, je předpokladem nástupu k dlouhodobě udržitelnému růstu české ...
Pokracuj

Máme čtyři obsahové bloky

Vedoucí katedry: Blažek Ekonomie souvisí: směnečné, šekový zákon, mezinárodní právo. Máme čtyři obsahové bloky 1.historický 2.analýza hospodářského mechanismu 3.stát a ekonomika 4.svě ...
Pokracuj

Tržní ekonomika

Tržní ekonomika Berou se v úvahu zásadně tržní ceny. Dva základní úkazy: -hrubý domácí -hrubý národní produkt Rozdíl je ten, zda je produkován tuzemskými vlastníky (je jedno jestli jsou doma nebo v zahrani ...
Pokracuj

Dividendové cenné papíry

Dividendové cenné papíry Reprezentantem jsou akcie. Tyto cp přinášejí proměnlivý důchod a představují podíl na vloženém kapitálu. Existují dvě zásadní formy akcí: -dematerializovanou (nehmotnou, nelis ...
Pokracuj

Pojištění

Pojištění 1) Dělení pojištění - komerční - zdravotní a sociální 2) Činnosti pojišťovny 3) Zdravotní pojištění - pojištěnci - zákla ...
Pokracuj

MEZINáRODNí EKONOMICKá INTEGRACE

MEZINáRODNí EKONOMICKá INTEGRACE semestrální práce - oddíl 31 (Dyker/Dunford) Integrace a nejednotný vývoj J ...
Pokracuj

Nástroje makroekonomiky

Nástroje makroekonomiky fiskální politika monetární politika, nástroje ČNB zahraniční a důchodová politika Fiskální politika (rozpočtová) Vláda vytváří rozpočet, který ukazuje pro daný r ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62