Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Přidružené země a rozšiřování EU, kritéria vstupu do EU, předpokládané důsledky vstupu ČR do EU

Přidružené země a rozšiřování EU, kritéria vstupu do EU, předpokládané důsledky vstupu ČR do EU původně 6 zemí, roce 95 už 15 zemí v minulosti se ES rozšiřovalo o země s tržním charakter ...
Pokracuj

Využití předstrukturálních fondů

Využití předstrukturálních fondů   Cíl programu Phare ve střední a východní Evropě je dvojí. V zemích, které se přihlásily k členství v Evropské unii (EU), je cílem pomoci připravit se na připoj ...
Pokracuj

Všeobecná charakteristika verejných výdajov, faktory rastu a medzinárodná komparácia VV

Vysoká škola ekonomická, Praha Všeobecná charakteristika verejných výdajov, faktory rastu a medzinárodná komparácia VV Seminárna práca (VF_102) 1.Úvod Do dnešnej podoby sa ľudsk&aac ...
Pokracuj

Volný oběh zboží v rámci Evropské Unie

Seminární práce k předmětu EPR404 – Obchodní a hospodářské právo Evropské unie Volný oběh zboží v rámci Evropské Unie Stručný exkurs do vývoje Evropské unie Počátky integra ...
Pokracuj

Problematika vstup ČR do EU

Problematika vstup ČR do EU Úvod… V roce 1988 začalo Evropské společenství navazovat diplomatické styky se zeměmi střední Evropy a v průběhu několika málo let uzavřelo dohodu o obchodu a spolupráci s Bulharskem, býval ...
Pokracuj

Měření národního produktu a důchodu

Měření národního produktu a důchodu průkopníkem Simon Kuznets z Harvardu. „Podzemní ekonomika“ = část ekonomické aktivity, která se nezaznamenává, je neformální nebo nelegální a nepodílí ...
Pokracuj

Základní pojmy

Ú V O D Základní pojmy Úvod, historie vznik v 16. století ve Francii původně znamenaly finance pouze peněžní hospodaření státu později i hospodaření ostatních organizací financování je důležité ...
Pokracuj

Podnikové vzdělávání

Podnikové vzdělávání vzdělávání je celoživotní proces, umožňuje flexibilitu na změny v okolí, proto by měly mít podniky zájem být konkurenceschopné. Vzdělávat se musí cíleně, pak monito ...
Pokracuj

Bankovnictví a internet

Bankovnictví a internet Bankovnictví je odvětví, u kterého právě využití všech možností internetu může vést k radikální změně jeho charakteru. A tak se může stát, že si budoucí generace pod poj ...
Pokracuj

O činnosti a plánech CZECH TRADE ORGANIZATION

Seminární práce O činnosti a plánech CZECH TRADE ORGANIZATION Česká agentura na podporu obchodu je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, jež má za úkol podporovat vývoz. Díky podpoře vývozu bude mož ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62