Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

MIKROEKONOMIE 2 - přednáška

MIKROEKONOMIE 2 - přednáška Základní učebnice: Soukupová, J., Hořejší,B.,Macáková,L., Soukup J.: Mikroekonomie. 2.Vydání. Management Press, Praha 2000 Doplňková literatura: Ochrana, F.: Veřejný sektor a efekti ...
Pokracuj

Trh a tržní systém

Trh a tržní systém Dělba práce, směna, peníze Definice a typy trhu Tržní subjekty Poptávka, zákon klesající poptávky, faktory ovlivňující poptávku Nabídka, zákon rostoucí nabídky, faktory ovliv&# ...
Pokracuj

Ekonomický vývoj v Japonsku

Seminární práce z ekonomiky Ekonomický vývoj v Japonsku                                     ...
Pokracuj

Analýza firemního zisku

Analýza firemního zisku obvykle součást finanční analýzy (v podobě analýzy rentability) Tvorba a struktura zisku zdroj vstupních dat - výsledovka TRŽBY (za prodej vlastních výrobků a služeb) ± změna stavu vnitropod ...
Pokracuj

MARKETINGOVá TEORIE - Teze přednášek dvousemestrálního kurzu marketingu pro II. ročník bakalářského studia

Institut managementu a ekonomiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně MARKETINGOVá TEORIE - Teze přednášek dvousemestrálního kurzu marketingu pro II. roční ...
Pokracuj

Pracovní výkony 

PODNIKOVá EKONOMIKA A ŘíZENí - PŘEDNáŠKA 3 Pracovní výkony  Pracovní výkony Výkonové cinnosti Dispozitivní cinnosti = rídící, organizacní a plánovací cinnosti ...
Pokracuj

Prognóza inflace v ČR

Zpráva ČNB Prognóza inflace v ČR ukazatel inflace horizont ve výši zveřejněno Meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen září 2003 2,6 - 4,0 % 25.4.2002 Následující graf zn&aac ...
Pokracuj

Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2.sv. válce. Charakter současné měnové soustavy

Vývoj mezinárodní měnové soustavy po 2.sv. válce. Charakter současné měnové soustavy země, které pod vlivem 1. svět. války žádné zlato nevlastnily nebo jen málo, zaváděly Zlatý devizový standard, ...
Pokracuj

Rozpočet EU (struktura, cíle, stručná analýza). Regionální politika EU, strukturální fondy EU.

Rozpočet EU (struktura, cíle, stručná analýza). Regionální politika EU, strukturální fondy EU. POROVNáNí ROZPOČTŮ EU A NáRODNíCH ROZPOČTŮ JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMí Rozpočet EU obsahuje m&eacut ...
Pokracuj

Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil

Mezinárodní pohyb kapitálu a pracovních sil POHYB KAPITáLU jedna z forem mezinár. ek. vztahů = vývoz či dovoz určité hodnoty, která se má v cizí zemi zhodnotit více než doma 3 FORMY přímé zahranič ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62