Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Poptávka /dotaz/

Poptávka /dotaz/


Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různých
služeb apod. Jde tedy o volbu budoucího obchodního partnera.
Zdrojem informací pro případnou koupi či provedení různých prací
mohou být inzeráty nebo různý doporučení obchodních partnerů.
Forma : ústní
písemná /fax, dopis, dálnopis/
tato obsahuje:
- představení poptávajícího se
- přesné určení o jaké zboží máme zájem
- požadavek na prípadné předvedení zboží
- požadavek na informace o cenách

..............................................................Záhlaví dopisu

ÚÄÄ ÄÄs
³ ³
Proxima
Smetanovy sady 1
360 01 Karlovy

³
ÄÙ
16124ivp84loi3c

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ODESLANO 24/15/9 Nepala 28.9.1993
- 24/15/41 Nová 28.1.97
vEC
Poptávka

Vážený pane,

velmi nás zaujal inzerát v Hospodářských novinách, ve kterém
nabízíte 3 druhy telefaxů značky Canon, a to FAX-170, FAX-1770 a
FAX-270S. Žádáme Vás o sdělení jejich cen, termínu dodání,
záruční lhůty a servisních služeb.

Jsme plátci daně z přidané hodnoty. Pokud nám budou podmínky
prodeje vyhovovat, osobně Vás navštívíme. Proto nám sdělte Vaši
prodejní dobu. Uvítáme i zaslání prospektů.
vo124i6184looi

Čekáme na Vaši odpověď a věříme, že se stane počátkem naší
dobré spolupráce.

Se srdečným pozdravem

podpis
jméno psané strojem

TELEFON BANKOVNI SPOJENI ICO DALNOPIS TELEGRAMY

 

.pa

1. Poptávka

úkol č. 1
na základě vybraného inzerátu napište poptávku po libovolném
zboží (službě). Inzerát přiložte na volném listu

Nabídka
Formy :- inzerát - musí čtenáře zaujmout, přesvědčit...
- odpověď na poptávku
- nevyžádaný obchodní dopis
Nabídka jako odpověď na poptávku musí obsahovat odpovědi na
všechny dotazy zájemce. Její součástí jsou prospekty, katalogy a
ostatní přílohy, o které má potenciální zákazník zájem. Nikdy by
neměla být záporná.Pokud žádané zboží nemá, nabídne jiný typ nebo
si zboží urychleně obstará. Jinak riskuje, že budoucího zákazníka
ztratí.
Zákl. náležitosti:
-poděkování za poptávku
-dodávkové možnosti
-údaje o cenách
-dodací podmínky
-výzva k objednávce
Nevyžádaná nabídka formou obchodního dopisu je snahou firmy
nabídnout možným odběratelům své výrobky a sl. a získat tak
budoucí zákazníky.
náležitosti - viz odpověď na popt. plus zdvořilé oslovení

................................................................

Záhlaví dopisu

ÚÄÄ ÄÄs
³ ³
Mega
Palackého 22
360 01 Karlovy

³
ÄÙ
16124ivp84loi3c

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ODESLANO
24/15/9 Kozel 28.10.1993

vEC
Nabídka

Velmi nás potěšil Váš zájem o telefaxy značky Canon. V
příloze Vám zasíláme žádané prospekty, v nichž je uvedena cena
všech 3 typů včetně záruční doby. Můžeme Vám je dodat do týdne po
obdržení objednávky. Veškeré opravy provádíme do 24 hodin po
jejich ohlášení. Ubezpečujeme Vám však, že poruchovost telefaxů
značky Canon je minimální.

Můžeme vám je pochopitelně kdykoli předvést. Naše prodejní
doba je v pondělí až pátek od 8 do 18 hodin. Bylo by ovšem dobré,
kdybyste nám předem svůj příjezd ohlásili, abychom se na
předvedení mohli dobře připravit.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že si u nás určitě
vyberete.

Se srdečným pozdravem ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Pavel
3 přílohy

TELEFON BANKOVNI SPOJENI ICO DALNOPIS TELEGRAMY

 

2. Nabídka

- jako odpověď na poptávku: odpovědi na všechny otázky poptávky,
prospekty, katalogy o které má poten. zákazník zájem, neměla by
být záporná
Náležitosti: poděkování za poptávku, dodávkové možnosti, údaje o
cenách, dodací podmínky, výzva k objednávce

- forma nevyžád. obch. dopisu: přesvědčivý, logicky uspořádaný,
prospekty, katalogy, vzorky zboží, zdvořilé oslovení, popis
zboží, uvedení výhod vůči konkurenci, ...

úkol č. 2
sestavte vhodnou nabídku jako odpověď na poptávku z úkolu č. 1

úkol č. 3
najděte vhodný inzerát, který má formu nabídky. Přepracujete ho
do podoby individuálního obch. dopisu a adresujte poten.
zákazníkovi dle vlast. uvážení. Výchozí inzerát přiložte na volné
papíru.

Objednávka
Je-li kupující spokojen s nabídkou, zasílá mu objednávku.
náležitosti:
-název fy objednávajícího
-číslo a datum objednávky
-přesný popis objednávaného zboží
-množství a cena
-dodací podmínky
-platební podmínky
-bank. spojení, tel. fax...
-podpis objednávajícího /razítko není podmínkou/

Formy písemné objednávky:
-doporučený obchodní dopis
-formulář zasílaný doporučeně
-součást nabídky prodávajícího - např. inzerátu

Z hlediska stylistického neobsahuje objednávka žádné zdvořilostní
fráze.
Objednávka, neboli návrh smlouvy, musí být dle paragrafu 40
občanského zákoníku skutečně přijata. Mlčení prodávajícího v
žádném případě neznamená přijetí návrhu.

Přijetí objednávky může prodávající vyjádřit:

- okamžitým dodáním
- vrácením potvrzené kopie objednávky)
- potvrzením faxem, dálnopisem, telegramem
- doporučeným obchodním dopisem - je to zdvořilá forma, kterou
pisatel dává najevo, že si váží zájmů svého obch. partnera.

.................................................................

Záhlaví dopisu

Doporučeně
ÚÄÄ ÄÄs
³ ³
Proxima
Smetanovy sady 1
360 01 Karlovy

³
ÄÙ
16124ivp84loi3c

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ODESLANO
24/22/10 Vnuková 29.9.1993

vEC
Objednávka č. 154/92

Objednáváme 1 telefax Canon L770 za Kč 44 150,--/cena je
včetně 23% DPH/. Podle ústní dohody žádáme o dodání do 1 týdne a
o okamžité uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. Fakturu
zaplatíme příkazem k úhradě.

Přijetí objednávky nám laskavě potvrďte na přiložené kopii.

S pozdravem

TELEFON BANKOVNI SPOJENI ICO DALNOPIS TELEGRAMY

 

3. Objednávka
Náležitosti - název fy, adresaa
- číslo, datum objednávky
- popis obj. zboží
- množství a cenu
- způsob placení, potvrzení obj.
- bankovní spojení
- podpis

Formy - doporučený obch. dopis
- formulář zasílaný doporučeně
- součást nabídky prodávajícího (např. inzerát)

Stylistika - žádné zdvořilostní fráze

úkol č. 4
zpracujte odpověď na nabídku z úkolu č. 3 jako objednávku
zaslanou formou doporučeného obch. dopisu.

Objednávka (návrh smlouvy) musí být přijata. Dá se vyjádřit:
- okamžitým podáním
- vrácením potvrzené kopie objednávky
- potvrzení faxem, dálnopisem, telegramem

- doporučeným obch. dopisem - je to zdvořilá forma, kterou
pisatel dává najevo, že si váží zájmu svého obch. partnera