Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Řízení dodavatelských řetězců (SCM)

Řízení dodavatelských řetězců (SCM)

 1. SCM v řízení firmy

 • SCM = Supply Chain MAN

 • současné podnikatel. prostředí se orientuje na nosné aktivity (aktivity, ve kt. je fa nejlepší)

 • zajišťování různých procesů v rámci výroby produktu se promítá do hodnotového řetězce (HR) a jeho významné části: dodavatelského řetězce (SC) à na trhu spolu nesoupeří firmy, ale SC

 • SC = síť organizací, kt. se účastní řady procesů a aktivity, jejichž cílem je vytvoření hodnoty ve formě produktu a služeb, kt. jsou dodány zákazníků. Je tedy tvořen několika organizacemi a zajišťuje toky materiálu, informací a financí. 49479mcf52hct9n

  SCM = činnost spočívající v integraci organizačních jednotek, kt. tvoří SC a v koordinaci materiálových, informačních a finančních toků za účelem uspokojení požadavků z hlediska SC koncového zákazníka s cílem zvýšení konkurenceschopnosti SC jako celku.

  • má 2 základní cíle:

  • koordinace aktivit jednotl. členů SC s cílem dosáhnout optimalizace SC (nejkratší čas, Nk,…)

  • vyrovnání nabídky s poptávkou od zákazníka cc479m9452hcct

  • ze strukturálního hlediska je to složitá síť vztahů, kt. podniky udržují se svými partnery

  SC jako síťová organizace

  • tvořen volně vázanými nezávislými účastníky, kt. mají v ideálním případě rovná práva

  • může se dynamicky měnit v závislosti na (a) úkolech a (b) záměru síťové organizace = SCN

  • zákazník pohlíží na SC jako na jedinou (virtuální) entitu à virtuální firma

  • hlediska architektury: síť dodavatelů, distribuční kanály, informační architektura

  Procesy v SC

  • vývoj produktu

  • vyřizování objednávky – plánování, výroba produktu

  • výroba produktu

  • zásobování

  • vstupní a výstupní logistika

  • po-prodejní a další služby zákazníkům

   1. Principy řešení SCM/APS

  SW pro SCM

  • APS moduly

  • některé moduly ERP (nákup, prodej, sklady)+ další moduly

  SW pro APS (Advanced Planning System)

  • APS zajišťující optimalizaci v rámci jednoho podniku – dále neřešíme

  • APS zajišťující optimalizaci v rámci více závodů nebo podniků – tvoří jádro SW pro SCM

  • základní vlastnosti:

  • integrované plánování pro celý SC

  • optimalizace s definovanými cíli a omezeními za použití exaktních či heuristických metod

  • hierarchický plánovací systém (HP): rozložení celk. plánování do modulů

   1. Funkcionalita SCM/APS

  Funkce APS

  • strategické plánování sítě (SNP) – jaké produkty umístit na jaké trhy

  • plánování požadavků – plány prodeje (dlouho- a střednědobé)

  • naplnění požadavků a ATP – kr. plánování prodeje

  • hlavní plánování – střednědobé zásobování, výroba a distribuce + střednědobý plán kapacit, distribuce a pracovníků

  • plánování a rozvrhování výroby – decentralizované určení výr. dávek a využití zařízení pro jednotlivé členy SC

  • plánování distribuce a dopravy – kr. plánování dopravy, distribuce a někdy i mat. toků

  • plánování materiálových požadavků (MRP) – krátko- a střednědobé zásobování materiálem

   1. Implementace a provoz SCM

  à řešení dodavatelských řetězců a aplikací SCM/APS lze dělit do několika kroků:

  1. implementace fcí pokročilého plánování a rozvrhování

  2. implementace fcí řízení dodavatelských řetězců v rámci podniku

  3. rozšíření záběru z úrovně řízení interních dod. řetězců do dodavatel. a distribučního prostředí

   1. Trh SCM

  1. 2 druhy dodavatelů:

  2. specializované fy (např. 12 Technologies)

  3. dodavatelé ERP systémů (kt. zahrnují i oblast SCM à akvizice fm 1. skupiny) (SAP, J. D. Edwards)

  4. hlavní produkty: APO (tvůrcem SAP), BAAN SCS, Fygir, MSO, NetWorks, Peer Planner, S-Plan,…