Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Ekonomie, diplomové práce Ekonomie, Semestrální práce

Míra inflace

Míra inflace Míra inflace je definována jako míra změny cenové hladiny měřené např. indexem spotřebitelských cen.Míra inflace se měří takto InflaceInflace měří trend průměrné cenové hladiny. Vezměme j ...
Pokracuj

Cíle makroekonomie

Cíle makroekonomie zaměstnanost, druhy zaměstnanosti obchodní bilance - vývozy, dovozy, otevřenost ekonomiky měnové kurzy, vliv měnových kurzů na dovoz a vývoz Pro oceňování makroekonomické výkonnosti jsou rozhodují ...
Pokracuj

Princip jednoduchého účetnictví

Princip jednoduchého účetnictví právní úprava účetnictví, účetní jednotka, účetní zásady osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví účetní ...
Pokracuj

EKONOMICKá ROVNOVáHA

EKONOMICKá ROVNOVáHA Ekonomická rovnováha v určité zemi nastává tehdy, panuje-li soulad mezi nabídkou a poptávkou na všech trzích v této ekonomice. Je samozřejmé, že tato situace je pouze situací ideální ...
Pokracuj

Nezaměstnanost a její vliv na psychiku člověka

NEZAMĚSTNANOST A JEJí VLIV NA PSYCHIKU ČLOVĚKA.2 CO TO JE NEZAMĚSTNANOST2 DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI2 1. Cyklická nezaměstnanost2 2. Strukturální nezaměstnanost2 3. Frikční nezaměstnanost2 4. Skrytá nezaměstnanost3 5. Neúplná nezaměst ...
Pokracuj

Skladování a logistika

Skladování a logistika Pro skladování surovin a hotových výrobků jsou ve Velvana, a.s. k dispozici rozsáhlé skladovací prostory. Na skladování surovin je ve firmě k dispozici několik zásobníky jak na standardní suroviny, tak p& ...
Pokracuj

REGIONáLNí MARKETING - SWOT analýza vybraného regionu - Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně REGIONáLNí MARKETING - SWOT analýza vybraného regionu - Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí ...
Pokracuj

Teorie kapitálu a úroku:

Teorie kapitálu a úroku: Pojem kapitál: Nejprve uvažujme kapitál totožný s kapitálovými statky jako jsou budovy, výrobní zařízení, atd. Kapitál není primárním výr. faktorem. Kapitál je vstupem i v&yacut ...
Pokracuj

Teorie determinace produktu - výdajový model s multiplikátorem:

Teorie determinace produktu - výdajový model s multiplikátorem: Disponibilní důchod, spotřeba a úspory: Disponibilní důchod získáme, když od osobního důchodu odečteme přímé daně. Disponibilní důchod je d$ ...
Pokracuj

Fiskální politika, deficity a státní dluh:

Fiskální politika, deficity a státní dluh: Státní rozpočet: - základní dokument hospodářské politiky na daný rok - je schvalován jako zákon - je centralizovaný peněžní fond, využívaný na z&aa ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62