Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

Etapy vývoje integrace v rámci Evropských společenství (EU)

Etapy vývoje integrace v rámci Evropských společenství (EU) -východiska 2. vět. války - nejdůležitější etapa pro formování procesu ES byla etapa, než tato společenství vznikla. Byla to negativní zkušenost s v&ya ...
Pokracuj

Funkce peněz

Funkce peněz   Peníze plní zejména tyto funkce:   Peníze jako míra hodnoty a měřítko cen   Podstata této funkce spočívá v tom, že hodnota všeho zboží je vyjadřována určitým . ...
Pokracuj

Zahraniční obchod a cla

Zahraniční obchod a cla 1) Význam a členění ZO 2) Vývoz (příprava vývozu, uzavření kupní smlouvy, plnění kupní smlouvy) 3) Dodací a platební podmínky ZO 4) Rizika ZO 5) Financování ZO 6) Výz ...
Pokracuj

Význam celních skladů pro rozvoj podnikatelských aktivit v podmínkách českého trhu

Význam celních skladů pro rozvoj podnikatelských aktivit v podmínkách českého trhu Úvod Celní zákon:zákon České národní rady č.13/1993 Sb.(změny zákon č.35/1993 Sb. a zákon č.113/1997 Sb. ) ...
Pokracuj

VŠB – TU OSTRAVA FAKULTA EKONOMICKá SE

VŠB – TU OSTRAVA FAKULTA EKONOMICKá SEMINáRNí PRáCE Z PŘEDMĚTU DIAGNOSTIKA PODNIKU Vypracovali: ...
Pokracuj

Seminární práce z předmětu: Diagnostika a terapie podniku - Diagnostika stavebního bytového družstva - Podnikova ekonomika

VŠB- TECHNICKá UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA EKONOMICKá Seminární práce z předmětu: Diagnostika a terapie podniku - Diagnostika stavebního bytového družstva - Podnikova ekonomika ...
Pokracuj

Historie řeznictví pana Vaštyla

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra společenských věd Historie řeznictví pana Vaštyla ...
Pokracuj

PŘíČINY TRANSFORMACE RUSKA

PŘíČINY TRANSFORMACE RUSKA   ÚVOD Přirozeným zájmem České republiky je rozvíjet vztahy s ekonomiky zdravým, předvídatelným a sociálně stabilním Ruskem. S Ruskem schopným zvládat vlastní probl&e ...
Pokracuj

Hayek

Hayek Úvod Děkuji autorovi za krásnou publikaci, která mě donutila přemýšlet opravdu velmi dlouho. Recenzi zpracovávám tak, že uvedu autorovu myšlenku a snažím se ji okomentovat, pochopit a interpretovat ji svými slovy. Musím se p ...
Pokracuj

Na základě strategie ŽDB a v souvislosti s realizací projektu TQM vznikl v roce 1996 rozvojový projekt Řízení lidský

Na základě strategie ŽDB a v souvislosti s realizací projektu TQM vznikl v roce 1996 rozvojový projekt Řízení lidských zdrojů v ŽDB a.s. Cílem tohoto projektu je permanentní aktivita zaměstnanců v tv$ ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62