Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Hotelová škola Závěrečná maturitní práce Tvorbacen

  Hotelová škola Závěrečná maturitní práce Tvorbacen   Obsah 1 Cíl a metodika práce 2 Slovo na začátek ... 3 Strategie stanovení úrovně cen 3.1 Cenové ...
Pokracuj

Charakteristika ekonomického růstu a strukturálních změn ve světové ekonomice mezi světovými válkami

 ČESKá ZEMĚDĚLSKá UNIVERZITA V PRAZEProvozně ekonomická fakulta         Charakteristika ekonomického růstu a strukturálních změn ve světové ekonomice mezi světovými válkami ...
Pokracuj

Seminární práce do předmětu dějiny ekonomických teorii Friedmanova teorie školství a nastínění řešen&iac

UNIVERZITA TOMáŠE BATI VE ZLíNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY Seminární práce do předmětu dějiny ekonomických teorii Friedmanova teorie školství a nastínění řešení pro na&scaron ...
Pokracuj

Dokonalá konkurence

Dokonalá konkurence Výše výstupu odvětví a cena výrobků je především závislá na struktuře trhu - od počtu firem, které v daném odvětví působí a od jejich vzájemného působení. Na do ...
Pokracuj

Ekonomický rozhled - Základní ekonomické pojmy tržní ekonomiky

Ekonomický rozhled - Základní ekonomické pojmy tržní ekonomiky Základní ekonomické činnosti: Spotřeba-podstata pro výrobu,impuls pro existenci výroby; Výroba-fyzická , přemněna vstupů ve výstupy,změna v p ...
Pokracuj

Ekonomický rozhled Mezinárodní ekonomická integrace a záměr České republiky

Ekonomický rozhled Mezinárodní ekonomická integrace a záměr České republiky Rozvojem výrobních sil a prohlubování mezinárodní dělby práce a specializacedochází k integračním procesům ve světov&e ...
Pokracuj

Vývoj národního hospodářství

Vývoj národního hospodářství Zajímá nás, jak se vyvíjí stav jednotlivých ekonomik v jednotlivých státech. Merkantilismus - kladl mimořádný důraz na úlohu zahraničního obchodu. Od této merkan ...
Pokracuj

Mikroekonomie

Mikroekonomie Makroekonomie se zabývá problémy ekonomického celku, systému, státu. Mikroekonomie - oblast ekonomické teorie, která zkoumá chování a rozhodovací procesy jednotlivých subjektů tržního hospodářství. N ...
Pokracuj

Peněžní trh

Peněžní trh Ústředním problémem je problém peněžní rovnováhy. Je poptávka po penězích a nabídka. Od jiných trhů se odlišuje: 1.poptávková křivka je vysoce elastická - jestliže se m& ...
Pokracuj

Historie ekonomie

Historie ekonomie je zakladatel liberálního ekonomického myšlení. Svoji slavnou knihu (Bohatství národů) napsal v témže roce, kdy byla publikována deklarace národů. Vytváří ekonomika nového světa se vymanila z tuhého ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62