Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

ÚLOHY MIS, EIS, DW, EDI

ÚLOHY MIS, EIS, DW, EDI MIS = systém podporující taktickou a operativní řízení, který je zaměřen převážně na průmyslové a obchodní podniky. Specializuje se na marketing a účetnictví.   Cíle ...
Pokracuj

ZAVáDĚNí LOGISTICKÝCH PRINCIPU ŘíZENí

ZAVáDĚNí LOGISTICKÝCH PRINCIPU ŘíZENí Zavádění logistických principů řízení - logistické cíle, postup realizace změn v organizaci, řízení změn, týmová práce, koncepce logistick ...
Pokracuj

Aplikace Internetu - Elektronický podpis – pojem, zákonná úprava v České republice a implementace elektronického podpisu v pr

Pokracuj

Historie poznávání bílkovin, Vznik bílkovin z anorganických látek, Aminokyseliny, Struktura bílkovin, Rozdělení

Historie poznávání bílkovin, Vznik bílkovin z anorganických látek, Aminokyseliny, Struktura bílkovin, Rozdělení bílkovin, Metabolismus bílkovin Obsah seminární práce: 1) Úvod – bílkoviny… ...
Pokracuj

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert pro klavír a orchestr č.2 op.40

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert pro klavír a orchestr č.2 op.40 Obsah:Úvod ……………………………………………………1 Život a dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho; okol ...
Pokracuj

Role platebního a zúčtovacího styku v obchodování, Platební dokumenty Komerční banky, Porovnání platebn&ia

Role platebního a zúčtovacího styku v obchodování, Platební dokumenty Komerční banky, Porovnání platebních dokumentů Komerční banky   Úvod1 1. Role platebního a zúčtovacího styku v obc ...
Pokracuj

Česká populární hudba dnes

Česká populární hudba dnes Obsah   Strana Anotace 3 Klíčová slova 3 Úvod 3 Metodika práce 4 Poděkování 5      ...
Pokracuj

Program rozšířeného úrazového pojištění COMFORT PLUS - tento druh pojištění je poskytován v ceně p

Program rozšířeného úrazového pojištění COMFORT PLUS - tento druh pojištění je poskytován v ceně platebních karet Gold Card a Business Silver Card společností Eurocard/MasterCard, VISA a v ceně souborů Gold Ca ...
Pokracuj

Tématické okruhy a základní pojmy z předmětu - EKONOMIE I, II

Tématické okruhy a základní pojmy z předmětu - EKONOMIE I, II 1.Ekonomie jako vědní obor: definice, význam, vědecké přístupy, dělení ekonomie, pozitivní a normativní přístup k ekonomii, nástrahy e ...
Pokracuj

PROFIL SPOLEČNOSTI - SEVEROMORAVSKá ENERGETIKA, A. S.

ÚVOD Společnost Severomoravská energetika, a.s. je podnikem se širokým spektrem činností, které převážně souvisí s hlavním předmětem jejího podnikání, jímž je nákup, distribuce a prodej elektrick&ea ...
Pokracuj

Referaty Diplom-Projekt

 1  2  3  4  5  6  7  8  9