Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Teoretická část a základní poznatky, Poznatková část, Dotazníková metoda na rekvalifikaci, Závěr

Teoretická část a základní poznatky, Poznatková část, Dotazníková metoda na rekvalifikaci, Závěr Obsah Obsah1 1. Úvod2 2. Teoretická část a základní poznatky32.1 Celková charakteristika okresu Třeb&iac ...
Pokracuj

POPISNá STATISTIKA, ROZDĚLENí ČETNOSTí

POPISNá STATISTIKA, ROZDĚLENí ČETNOSTí diskrétní veličina = vychází z konečných hodnot. (0,1,.......15) x nediskrétní veličina <0,15> četnost označujeme f nám udává v kolika př&iacut ...
Pokracuj

Makroprostředí

Makroprostředí „Je velkou chybou rozvíjet teorie dříve, než máme informace.“Sir Arthur Conan Doyle Každá firma se při svém podnikání nachází v určitém prostředí, které zásadn& ...
Pokracuj

Nákupy

Nákupy „Kde před tebou je šlápěj, tam už cesta jest.“ Publilius Syrus Nákup přes Internet má za sebou své první nesmělé krůčky také na českém trhu. Počet českých on-line obchodů a obchodních ...
Pokracuj

LOGISTICKÝ INFORMAČNí SYSTÉM

LOGISTICKÝ INFORMAČNí SYSTÉM Logistický informační systém (cíle, subsystémy, vstupní a výstupní informace, logistický proces jako systém) Účinné řízení hmotných toků v logistick ...
Pokracuj

Aplikace teoretických východisek

Aplikace teoretických východisek   "Není pravda, že zákazník má vždy pravdu. A zákazník to ví. Vy to rovněž víte. Vědí to i vaši zaměstnanci. Ve skutečnosti jsou zákazníci často špatn ...
Pokracuj

VÝROBNí STRATEGIE

VÝROBNí STRATEGIE    Výrobní strategie - pojem, cíle, pojmy, přínosy softwarového řešení, postup při řízení výroby, centralizované a decentralizované systémy, optimalizace výrobní dáv ...
Pokracuj

SLUŽBY ZáKAZNíKUM

SLUŽBY ZáKAZNíKUM Služby zákazníkům - náplň, měření a významnost, strategická koncepce, stanovení optimálního rozsahu služeb zákazníkům, poskytovatelé logistických služeb Služby z&aa ...
Pokracuj

ŘíZENí ZáSOB

ŘíZENí ZáSOB Řízení zásob - účel a druhy zásob, náklady na zásobování, poptávka a její předpověď Zásobování má za úkol zajistit plynulost výroby. Zásobovac&ia ...
Pokracuj

MANIPULAČNí, SKLADOVACí A DISTRIBUČNí SYSTÉMY

MANIPULAČNí, SKLADOVACí A DISTRIBUČNí SYSTÉMY Manipulační a skladovací systémy řeší základní problém a to je doprava správného výrobku ve správný čas na správné místo s  ...
Pokracuj

Referaty Diplom-Projekt

 1  2  3  4  5  6  7  8  9