Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ŘíZENí JAKOSTI

ŘíZENí JAKOSTI

Řízení jakosti (pojem, vývoj, ISO 9000 - 9004, význam, srovnání TQM a ISO)

Podnikatel poskytující služby zákazníkům, nebo produkující jiné výkony musí brát značný ohled na jakost poskytovaných služeb či vyprodukovaných výkonů, neboť zákazník se vždy bude při nákupu vracet k dodavatelům, se kterými má dobré zkušenosti, nebo kteří si získali dobré jméno díky kvalitě svých výrobků či služeb.

Jakost lze definovat jako souhrn vlastnosti a charakteristik výrobku či služby podmiňující schopnost uspokojovat potřeby. O jakosti mluvíme tehdy, když srovnáváme skutečnost s tím, co by mělo být.Základní rysy systému TQM (Total Quality Management)

Total - celý podnik 59429dfz39hhz7x

Quality - jakost

Management - aktivně prováděný proces

Jedná se o filozofii firmy. Hlavním cílem je zlepšovat služby zákazníkům a snižovat náklady na odstraňování chyb.

Cílem všeho snažení v rámci TQM je zákazník, neboť jen on sám rozhoduje, zda koupí výrobek podniku. fh429d9539hhhz

TQM je podniková strategie, která do centra všech činností podniku staví spokojenost zákazníků. Jeho cílem je zkvalitňování podniku pro zákazníky, vlastníky i zaměstnance. Spojuje v sobě pokles nákladů na odstraněné následků chyb se lepšením služeb zákazníkům

 • je zaměřen na veškerou činnost organizace,

 • stará se o pochopení potřeb zákazníků,

 • vychází z předpokladu, že každý je odpovědný za kvalitu

 • nabízí metody, jak dosáhnou splnění požadavků zákazníků

Základní rysy systému ISO

ISO = řízení jakosti kvality někdy se říká punc kvality.

ISO vznikly v roce 1987. Pokud má firma certifikaci ISO, má větší šanci na úspěšné prodání svého zboží. Proto, aby výrobek nebo služba získala tuto normu, je zapotřebí, aby prošla určitých stádiem. Tento proces určuje ISO 9000, což je směrnice k přidělení normy jakosti.

Tento proces zahrnuje: zpracování technologie výroby podniku, od nákupu surovin až po konečné činnosti podniku. Zahrnuje to i personalistiku - tj. kolik pracovníků se podlí na výrobě, jaké jsou normy výroby, výkonu atd.

normy ISO

ISO 9000 - směrnice k užití ostatních norem

ISO 9004 - směrnice k internímu postupu

ISO 9001 - ISO 9003 - požadavky na systém jakosti z externího pohledu

Systémy jakosti dle významu

Hierarchie je tvořena dle záruky kvality zboží tj. výrobku či služby

 1. bez jakosti - nezaručuje kvalitu zboží

 2. vyhovuje specifikacím - kvalita odvedené práce

 3. vojenská norma - např. dodávky pro armádu budou usměrněny normou

 4. ISO 9000 - dosažitelný certifikát

odtud dochází k certifikace (objevuje se převážně západní trh)

zde jsou ceny v soutěžích za kvalitu výrobků:

Evropská cena kvality

Křišťálový disk - Invex

Demingova cena

Rozdíly mezi ISO a TQM

 • TQM = řízení jakosti celé organizace

 • ISO = zabývá se řízením jakosti procesů souvisejících s výrobkem či službou
 • Obě metody vyžadují praktické zkušenosti.

 • Dokumentace = ISO má vyšší požadavky na dokumentaci)

 • Kontrola = ISO klade vysoký důraz na kontrolu výsledků (výrobků), TQM na kontrolu procesů

 • Teorie = TQM klade daleko vyšší požadavky na teoretickou přípravu

 • Certifikace = ISO určuje požadavky na kontrolu

Dodavatelsko - odběratelské vztahy

externí - máme zákazníky

interní - máme zaměstnance

výsledkem vztahu je výkon, výrobek, služba

 • interní = TQM rozšiřuje používání tohoto pojmu i jeho pravidel na interní pracovní procesy. Cílem TQM je to, aby každý zaměstnanec (dodavatel) odevzdával jen takové výrobky, které může další účastník pracovního procesu (odběratel, zákazník) použít bez dalších úprav. To vše vyžaduje organizovanou komunikace mezi interním zákazníkem a dodavatelem.

 • externí = Co - Makership , začíná společným vývojem a konstrukcí dodávaných výrobků a pokračuje speciálními formami zacházení s nejnižšími četnostmi chyb v ppm spolupráci.

Spolupráce mezi odběratelem a dodavatelem (Co- Makership)

Zásady moderních dodavatelko-odběratelských vztahů

 • počet dodavatelů se drasticky zredukuje

 • pro konstrukční díly a klíčové komponenty existuje vždy jen jeden dodavatel

 • konstrukční díly jsou vyvíjeny společně s dodavatelem

 • součástí specifikace jsou požadavky na jakost

zákazník poskytuje dodavateli v případě potřeby odbornou podporu

PPM - spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem.

Základní pravidlo - rozčlenění úkolů, které dělá dodavatel a které dělá odběratel v jakosti. Společný přístup v měření, logistika, pracovní morálka domlouvá se s dodavatelem, jak by měl výrobek či materiál vypadat.

Politika jakosti

- jakým způsobem zabezpečit strategii, jak jakosti dosáhnout

- sleduje se cíl, strategie, opatření

Základy programu nulového počtu chyb

 • každou chybu považujeme za nepřípustnou a snažíme se o odstranění její příčiny. Cestu ke snižování počtu chyb nenajedeme hledáním viníků, ale hledáním a odstraňováním příčin. Každá odstraněná příčina chyby znamená pro podnik finanční přínos.

Benchmarking .............