Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Diplom-Projekt Referaty Referát

MODERNí PODNIKOVÉ SYSTÉMY ŘíZENí - PILíŘE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU - Seminární práce z předmětu

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY MODERNí PODNIKOVÉ SYSTÉMY ŘíZENí - PILíŘE KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU - Seminární práce z předmětu Manažerské metody a techniky ...
Pokracuj

Aktivní zahraniční cestovní ruch – incoming

ZáPADOČESKá UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKá                 SEMINáRNí PRáCE Aktivní zahraniční cestovní ruch – incoming             &n ...
Pokracuj

Přehled produktů a cen Komerční banky, a. s. k 1. 10. 2004

Tabulka 1 Přehled produktů a cen Komerční banky, a. s. k 1. 10. 2004 Název karty Platnost Druh karty Cena (Kč) Min. zůstatek Pozn. Bankokarta Maestro, VISA Electron mezinárodní osobní, služební 200 6 000*BK/BÚ 1) Styl karta Maestro me ...
Pokracuj

ABSOLVENTSKá PRáCE - Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby

Vyšší zdravotnická škola Bílá Vločka s.r.o. ABSOLVENTSKá PRáCE - Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby ...
Pokracuj

Studijní program : Kurz pro výchovné poradce

TECHNICKá UNIVERZITA V LIBERCI __________________________________________________ FAKULTA PEDAGOGICKá Studijní program : Kurz pro výchovné poradce Název ZP : Projekt koncepce výchovného poradenství na 2. stupni Základní školy v ...
Pokracuj

BOD ROZPOJENí

BOD ROZPOJENí bod rozpojení = udává do jaké míry se odlišují požadavky zákazníků s výrobou. Je-li bod rozpojení je co nejblíže k distribuci, tak podniku vznikají skladovací náklady, neboť v&yac ...
Pokracuj

Elektronické bankovnictví

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní Brno, Pionýrská 23 Elektronické bankovnictví ...
Pokracuj

Referaty Diplom-Projekt

 1  2  3  4  5  6  7  8  9