Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

írán

írán První archeologické nálezy potvrzují zemědělské osídlení íránské vysočiny již ve 4. tis. př. n. l. Území íránu bylo středem zájmu mnoha kmenů pro svou odlehlost a dobře chr&a ...
Pokracuj

MEZOPOTáMIE - stručný přehled dějin

MEZOPOTáMIE - stručný přehled dějin Mezopotámie / =Meziříčí, z řec. mesos – uprostřed, potamos – řeka / - území v povodí středního a dolního toku řek Eufrat (Furát) a Tigris ( Didžla ...
Pokracuj

STOLETá VáLKA

STOLETá VáLKA Kořeny stoleté války Řevnivost a vzrůstající rozpory mezi feudální Anglií a Francií dosáhly v první polovině 14. století takové výše, že došlo mezi oběma zeměmi k otevřen& ...
Pokracuj

Ve své seminární práci s názvem “Byzantská kultura” se zmiňuji o raných počátcích a předpokladech

Ve své seminární práci s názvem “Byzantská kultura” se zmiňuji o raných počátcích a předpokladech pro vznik této později samostatné a významné kultury. Časově jsem práci ohranič ...
Pokracuj

Jak bydleli lidé v minulosti

Jak bydleli lidé v minulosti V následujícím Vám popíši lidská obydlí, jeho tvary, neodmyslitelné součásti a jejich postupný vývoj od pravěku až do konce 19. století. V některých obdobích, tam kde jsou dostupn& ...
Pokracuj

Karlštejn

Karlštejn Jeden z nejvýznamnějších hradů Čech, hrad Karlštejn byl velmi významným výtvorem Karla IV. Tento nejnedobytnější hrad v Čechách však neměl za účel, jako bylo v té době u ostatní ...
Pokracuj

KŘIŽáCKÉ VÝPRAVY

KŘIŽáCKÉ VÝPRAVY   Brodská, Dlouhá Období mezi lety 1096-1270 Příčiny -rozmach feudálů -nedostatek půdy -obchodní význam -konkurence Byzanci-italská města(Janov,Pisa,Benátky) -epidemie,hladomory -v letech 970-10 ...
Pokracuj

NAPOLEONOVA ÉRA V DĚJINáCH VáLEČNICTVí

NAPOLEONOVA ÉRA V DĚJINáCH VáLEČNICTVí “Je třeba vítězit! Prožít život v nečinnosti znamená pomalu umírat každý den.”  VOJENSKÉ TRENDY V tomto období překročila druhý ze s ...
Pokracuj

Palestina

Palestina "Toto je příběh lží, předpojatostí, nenávisti a smrti. Je o naší neschopnosti - po více než půl století - porozumět nespravedlnosti na Středním Východě. Je o části světa, kde se zdá celkem p ...
Pokracuj

Příbytky římských rodin

Úvod Když nám byly zadány náměty k seminární práci z latiny, okamžitě jsem se rozhodl pro téma římská rodina. Myslím si, že každého tento referát zaujme, protože je velice zajímavé sledovat rozdí ...
Pokracuj

Referaty Dejepis-Historie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14