Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Menhiry a počátky architektury

Menhiry a počátky architektury

První architektonické stavby vůbec byly tzv. megalithické stavby. Jednalo se převážně o stavby z hrubého či opracovaného kamene, které byli stavěny v období neolitu. Nejjednodušším druhem megalithické stavby byli menhiry, neopracované kamenné obelisky dosahující výšky až 4 metry. Další byli tzv. dilithy složené ze dvou kamenů do tvaru písmene T a trilhiry o třech kamenech. Významné jsou také domeny, umělé komory z hrubě otesaných kamenů okrouhlého půdorysu s plochým kamenem tvořícím strop nahoře. Mezi největší skvosty megalithické doby patří bezpochyby Karnak ve Francii, je tvořen téměř třemi tisíci vztyčenými kameny typu menhir v rovnoběžných řadách zasebou dlouhými až 1 km a Stonenhenge v Anglii, kruhový útvar typu clomlechu.

Zajímavé je i uspořádání kamenů typu menhir v čechách. U nás se nachází přes 30 evidovaných menhir a další známe ze starých záznamů. Období, kdy byly vztyčeny není přesně známé. Archeologové zatím neznají účel menhir avšak existují některé teorie. Jedna z nich tvrdí, že vztyčení kamene se vztahuje k nějaké tragické události, či jako označení hrobu (viz lokalita Smečno). Další si vysvětluje tyto stavby jako mezní kameny. Objevily se i spekulace, že kameny označují některé anomálie magnetického pole v krajině. Že jde o hypotézy míněné zcela vážně se ukázalo v minulém roce, kdy se k našemu největšímu menhiru u Klobouku (3,5 m) vypravili pracovníci nadace pro studium a výzkum hraničních jevů a Picodas Pragua s.r.o., aby zde vedli některá speciální měření. Hodnoty naměřené Cesiovým magnetometrem ukázaly, že menhir způsobuje pokles homogenního magnetického pole o 30 nanoteslů (přibližně třetina hodnoty na kterou je schopna reagovat střelka kompasu). Velice zajímavá je teorie archeoastronomická. Jejím základem je, že rozmístění menhirů v čechách a jeho pravidelné uspořádání naznačuje, že se jedná o jediný celek. Tato hypotéza tvrdí, že celkové umístění kamenů sloužilo jako Keltský obzorový kalendář. Bylo zjištěno, že kromě obecně známých astronomických směrů, jakými jsou v obzorovém kalendáři např. azimuty slunovratových východů a západů, obsahuje sestava našich menhirů i azimuty speciální, což vedlo k zařazení kalendáře do keltské kultury.

Keltský obzorový kalendář měl 4 hlavní svátky :

1) Samain - 1. listopad

2) Imbolc - 1. února

3) Beltine - 1.května

4) Lugnasad - 1.srpna

A právě azimuty východů a západů Slunce v těchto dnech se prosazují mezi spojnicemi jednotlivých lokalit menhirů. Podobná teorie se vyskytuje i problému Stonenhenge.

Ať už se přikloníme ke kterékoli z uvedených hypotéz, je zřejmé, že megalithické stavby a jejich účel je a bude jedním z otazníků naší historie.

Petr Nálevka

Menhiry a počátky architektury.

Teorie obzorového kalendáře podle RNDr. Milana Špůrka, CSc.

Seznam menhirů v čechách:

Drahomíry, okres Louny
Březni, okres Louny
Slavětín, Okres louny
Dolní Chabry, Praha 8
Horoměřice, Praha-západ
Družec, okres Klandno
Klobuky, okres Kladno
Sluhy, Praha-východ
Zbuzany, Praha-západ
Kamenný most, okres Kladno
Jemníky, okres Kladno
Ledce, okres Kladno
Droužkovice, okres Chomutov
Rakovník, okres Rakovník
Selibice, okres Louny
Hřivice, okres Louny
Louny a
Louny b
Slaný, okres Kladno
Tuchlovice, okres Kladno
Hořín, okres Mělník
Hraďišťko, okres Nymburk
Dlažkovice, okres Litoměřice
Všestudy, okres Chomutov
Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
Smečno, okres Kladno
Orasice, okres Louny
Libenice, okres Kolín
Čakovice, Praha 9