Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Seminární práce Dejepis-Historie, diplomové práce Dejepis-Historie, Semestrální práce

ČARODĚJNICTVí A INKVIZICE

1. ÚVOD Vzhledem k tomu, že doby, ve kterých čarodějnice pořádaly své sabaty a řádila inkvizice, už dávno minuly, bude toto téma vždy zahaleno jistou dávkou tajemství. Nezbývá než se obrátit na dochované prameny ne ...
Pokracuj

Chýnov a okolí v době Karla IV.

Chýnov a okolí v době Karla IV. Toto území patří k dávno obývaným. V 7. - 9. století zde žily slovanské kmeny, asi nejsilnější byli Doudlebové. V 10. století se jejich území dostalo pod nadvládu S ...
Pokracuj

Předmluva - organizace ve starém státě

Předmluva - organizace ve starém státě Kolem roku 1400 psal o českém soudnictví Ondřej z Dubé. Rozhodování sporů jedinců a celých skupin patří od počátku mezi základní funkce státu. O vzniku soudů mů ...
Pokracuj

Indie

Indie Už z doby staršího paleolitu pocházejí lidské kosti a kamenné nástroje, které byly objeveny v S i J Indii.Podle naleziště na severu to byla kultura sóánská, na jihu okolo tamilské metropole Madrásu. Vyskytovali se zde lidé e ...
Pokracuj

Civilizace Inků

Civilizace Inků Obsah-Počátky dějin 1.-2.strana -Místa jejich bydliště 2.strana -Sociální organizace 2.-3.strana -Incké náboženství 3.-4.strana -Vojenská organizace 4.-5.stana -Dobyvačné války 5.-6.strana -Lékařstv&i ...
Pokracuj

Johanka z Arku

Johanka z Arku   Lotrinský kříž 1 Prostá selská dívka Jana z lotrinské obce Domrémy se narodila v převratné době stoleté války mezi Francií a Anglií v roce 1412. Již jako dítě projevovala velkou ...
Pokracuj

Karel IV.

Karel IV. Karel IV se narodil 14. 5. 1316 a zemřel 29. 11. 1378, byl to český a německý král, od roku11346,a římskoněmecký císař od roku 1355, z dynastie Lucemburků. Také nejvýznamnější evropský vládce pozdního s ...
Pokracuj

Kanec, posvátné zvíře Keltů

  Kanec, posvátné zvíře Keltů Obsah Vznik Keltů-Vznik Keltů( vsuvka - Jsou Galové taky Keltové? ) ...
Pokracuj

KONZERVATISMUS

KONZERVATISMUS Konzervatismus je politickou doktrínou, která se ve dvacátém století bezesporu těšila jistému vlivu. Význam a možnosti konzervatismu pro dnešní společnost jsou mnohdy zpochybňovány, jeho budoucnost je někdy pokládá ...
Pokracuj

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci Italský malíř, architekt, učenec a vynálezce se narodil roku 1452 a zemřel roku 1519. Jeden z nejvýznamnějších italských umělců renesance a světového malířství se nacházel od roku 1516 na dvoře Franti ...
Pokracuj

Referaty Dejepis-Historie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14