Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

KOSTNICKÝ KONCIL A JEHO PŘíČINY

  KOSTNICKÝ KONCIL A JEHO PŘíČINY                         Obsah:    I. Babylonské zajetí papežů2 II. Velké papežské schizma3 III. Kostnický koncil5 ...
Pokracuj

Vznik a počátky studené války a její dopad na československý stát a jeho bezpečnost v letech 1945 - 1949

Téma: Vznik a počátky studené války a její dopad na československý stát a jeho bezpečnost v letech 1945 - 1949 ...
Pokracuj

CHARAKTERISTIKA VS MIMOEVROPSKÝCH CIVILIZACí

Seminární práce z předmětu Systémy veřejné správy CHARAKTERISTIKA VS MIMOEVROPSKÝCH CIVILIZACí Mezopotámie Mezopotámie, historické území mezi středním tokem řek Eufratu a Tigridu v dnešním Ir&a ...
Pokracuj

Mezopotámie

Mezopotámie Co je to Mezopotámie? Jedná se oblast předního východu situovanou mezi řekami Eufrat a Tigris. Vlastní název pochází z řečtiny a znamená "země mezi řekami," meziříčí. Podle Bible byla Mezopotá ...
Pokracuj

Dějiny Pardubic a městský znak

Dějiny Pardubic a městský znak   Základy Pardubic vyrůstaly v rozštěpeném ústí Chrudimky nejprve na tuhém pahorku, jenž vynikal nad bažinaté okolí při labském břehu. Zde stála již v 13.století drobn ...
Pokracuj

Ve své seminární práci s názvem “Byzantská kultura” se zmiňuji o raných počátcích a předpokladech

Ve své seminární práci s názvem “Byzantská kultura” se zmiňuji o raných počátcích a předpokladech pro vznik této později samostatné a významné kultury. Časově jsem práci ohranič ...
Pokracuj

Předmluva - organizace ve starém státě

Předmluva - organizace ve starém státě Kolem roku 1400 psal o českém soudnictví Ondřej z Dubé. Rozhodování sporů jedinců a celých skupin patří od počátku mezi základní funkce státu. O vzniku soudů mů ...
Pokracuj

Zbraně 1. světové války

Zbraně 1. světové války Střelné zbraně Důležitý byl hlavně vynález kovové nábojnice - Daniel Wesson. Poté přišla opakovačka, Benjamin Tyler Henry použil kovovou nábojnici. Kulomet První kulomety byly ručn&i ...
Pokracuj

Založení a počátky výroby kladenských hutí

Seminární práce z dějepisu Téma: Založení a počátky výroby kladenských hutí Obsah: 1) Úv ...
Pokracuj

ŘíCMANICE - HISTORIE OBCE

ŘíCMANICE - HISTORIE OBCE     2.1 Poloha obce  Řícmanice - obec v  okrese Brno - venkov, rozložená v údolí potoka, který je levým přítokem řeky Svitavy a teče směrem od východu k západu. Vyvě ...
Pokracuj

Referaty Dejepis-Historie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14