Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Dějiny U.S.A.

Dějiny U.S.A. 18. století 1773 – bostonské pití čaje – vyústění problému s daněmi, cly, poplatky a zákony, namířených proti koloniím, bránili v rozvoji 1774 – I. kontinentální kongres – Fil ...
Pokracuj

Život starých Egypťanů a mumifikace

                  Život starých Egypťanů a mumifikace Obsah   Úvod3 Mumifikace3 Mumifikování mrtvol4 Mumifikovaná zvířata4 Smuteční obřady4 Umění balzamovat4 Ulož ...
Pokracuj

dr. Josef Goebbels

Čtvrtletní písemná práce z Dějin 20. st. na téma dr. Josef Goebbels Rezignaci jsem se naučil už dávno. A hlubokému pohrdání lidským dobytkem. Je tu jeden člověk, který zná cestu. Chci ho být hoden. ...
Pokracuj

Vývoj a činnost StB na území ČR v letech 1945 - 1968

Vývoj a činnost StB na území ČR v letech 1945 - 1968 1) Vývoj zpravodajských a bezpečnostních služeb do února 1948 1.1. SNB a ZOB 1.2. OBZ Oddělení „F“ a evidenční oddělení sekretariátu ÚV KSČ ...
Pokracuj

Důležitá data z dějin vědy a techniky

Důležitá data z dějin vědy a techniky 40 tisíc let p.n.l.: - Život v jeskyních si vynutil vznik osvětlovací techniky. - Nejstaršími svítidly jsou louče, pochodně a primitivní tukové kahance. 5 tisíc let p.n.l.: - Prvn& ...
Pokracuj

Světci přemyslovského rodu ( Svatý Václav a svatá Ludmila)

SEMINáRNí PRáCE Světci přemyslovského rodu ( Svatý Václav a svatá Ludmila) Obsah: Sv. Ludmila………………………………&he ...
Pokracuj

Roku 1918 skončila 1. Sv. válka, v jejímž důsledku zanikly 3 významné evropské monarchie. To přineslo zcela nové podmí

Roku 1918 skončila 1. Sv. válka, v jejímž důsledku zanikly 3 významné evropské monarchie. To přineslo zcela nové podmínky nejen v hospodářské oblasti.V rámci nového uspořádání střední ...
Pokracuj

Fridrich II.

Fridrich II. narozen 24. ledna 1712 v Berlíně umírá 17. srpna 1786 v Postupimi 1. Úvod V neděli 24. ledna 1712 se ozvalo Berlínem 101 výstřelů z kanónů, které signalizovaly narození mužského dědice rodu Hohenzollernů . Fridr ...
Pokracuj

HUSITSTVí - Opravná hnutí v církvi

HUSITSTVí - Opravná hnutí v církvi   Ve 14.století vrcholí odpor proti církevním praktikám, slova církve se lišila od jejích skutků. Vzniká vědomí, že křesťanství je třeba pomoci reforma ...
Pokracuj

Vznik ČSR

Vznik ČSR V Čechách se měla konat 14. Října velká demonstrace proti vývozu potravin ze země. Pod vedením Sociální rady, kterou tvořili předáci sociálních demokratů a národních socialistů, přerostla v ge ...
Pokracuj

Referaty Dejepis-Historie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14