Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Schliemann, Heinrich

Schliemann, Heinrich

Schliemann se narodil 6.ledna 1822 v   38367lcs69mbg7h Neubukovu, jako syn chudého Pastora Ernsta Schliemanna a jeho ženy Luisy. Obrázek Tróje v   38367lcs69mbg7h plamenech v   38367lcs69mbg7h knize, kterou mu jeho otec dal, když mu bylo 7 let, se mu zapsal do paměti a nakonec se z ní podle jeho slov zrodila víra v   38367lcs69mbg7h Homérovu pravdomluvnost.

Velký vliv na něj měla událost, která se stala 22.března 1831, totiž smrt jeho Matky.

Do základní školy chodil od podzimu roku 1833 do Velikonoc 1836 v   38367lcs69mbg7h Neustrelitzu a od Velikonoc 1836 do léta 1841 byl dán do učení v   38367lcs69mbg7h knihkupectví ve Fürstenbergu a právě zde poprvé slyšel Homéra v   38367lcs69mbg7h řečtině. Po několika letech v   38367lcs69mbg7h obchodě ho nemoc donutila odejít a tak se nechal 28. listopadu 1841 najmout na loď plavící se z Hamburku do Venezuely. Po té co 11. prosince loď ztroskotala u   38367lcs69mbg7h holandského pobřeží, stal se úředníkem a účetním u   38367lcs69mbg7h obchodní společnosti B. H. Schröder a spol. v   38367lcs69mbg7h Amsterdamu. V   38367lcs69mbg7h té době se učí anglicky, holandsky, francouzsky, španělsky, italsky, portugalsky a rusky.

Měl vždy velké nadání a příležitosti k učení jazyků a navíc měl vynikající paměť a tato kombinace mu umožnila, aby se naučil plynule číst a psát osmi až třinácti jazyky - v   38367lcs69mbg7h určitých obdobích jich uměl 8 v   38367lcs69mbg7h jiných 13. Ale vždy uměl ruštinu a starou a moderní řečtinu.

  38367lcs69mbg7h

V   38367lcs69mbg7h roce 1846 ho firma přeložila do St. Petěrburku jako dealera. Zde si založil vlastní firmu a začal obchodovat. Roku 1852 se oženil s Jekatěrinou Petrovnou Lyšinou z Ruska. Za války na Krymu pracoval jako válečný dopisovatel.

Po té, v   38367lcs69mbg7h padesátých letech minulého století, žil v   38367lcs69mbg7h U.S.A. a stal se americkým občanem, kterým zůstal až do konce svého života. V   38367lcs69mbg7h té době byl Schliemann poměrně úspěšný obchodník, jehož jméno bylo v   38367lcs69mbg7h obchodním světě velmi známé. Tím víc bylo zvláštní když ve svých 36 letech opustil slibnou dráhu finančního magnáta a pustil se do studia archeologie a dějin starověkého Řecka. Při svých pokusech objevit Tróju procestoval a prostudoval Řecko, Itálii, Skandinávii, Německo a Sýrii Po neúspěších v   38367lcs69mbg7h Evropě se vydal na cestu kolem světa a navštívil Indii, Čínu a Japonsko (o Číně a Japonsku napsal knihu). Mimo jiné studoval archeologii i v   38367lcs69mbg7h Paříži. procházel tzv. Homérská místa, tedy místa o kterých Homér psal ve svých eposech. O rok později vydal svou první knihu - Ithaka, der Pelopennes und Troja. V   38367lcs69mbg7h této práci říká, kde by měla ležet Trója. Tuto teorii byl schopen během několika let schopen dokázat. V   38367lcs69mbg7h roce 1868 ale mu umírá jeho dcera Nataša, která se narodila roku 1858. Po smrti své dcery se rozvádí se svou manželkou Jekatěrinou. A v   38367lcs69mbg7h roce 1869 se oženil s mladou řeckou studentkou Sophií Engastromenosovou, se kterou se seznámil pomocí seznamovací agentury. V   38367lcs69mbg7h roce 1970 provádí vykopávky na Hisarliku, v   38367lcs69mbg7h témže roce mu zemřel otec. O rok později se mu narodí jeho druhá dcera Andromacha.

Schliemannova práce objevování byla započata. Roku 1871 - 1873 objevil Homérovu Tróju - město, které pochází již z doby bronzové a leží ve východní části Turecka. To samé zjistil i o Mikénách 1874 - 1876. Zjistil, že obě města prošla čtyřmi etapami, řeckou, římskou, egyptskou a babylónsko-asyrskou. Schliemann objevil dvě nové civilizace a částečně se podílel na objevení Kréty. Zasloužil se o zpopularizování historie jako vědního oboru.