Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Projekt Dejepis-Historie Referaty Referát

Seminární práce z VK – Fenomén Střední Evropy  - „Vývoj ve Střední Evropě po I. Světové v&

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Sociálně Ekonomická Seminární práce z VK – Fenomén Střední Evropy  - „Vývoj ve Střední Evropě po I. Světov&eacu ...
Pokracuj

ISLáM

ISLáM Arabské slovo islám je odvozeno od dvou základů – závazek a oddanost. Islám je náboženstvím podrobení se a jeho vyznavači – muslimové – jsou těmi, kdo se zavázali být oddanými vůli boží (All& ...
Pokracuj

Jan Hus

Jan Hus Praha je plna neshod. Hus káže v Betlémské kapli ("Betlémě") proti papeži, odpustkům a propaguje přijímání podobojí. Jeho matka Markéta přijíždí do Prahy a pozastavuje se nad radikálností jeho k&aacu ...
Pokracuj

Keltové

Keltové Úvod: Téma Keltové jsem si vybral záměrně, poněvadž mě keltská civilizace velmi zajímá. Keltové patřili mezi zakladatele evropské civilizace a já se budu snažit popsat jejich osídlení Evropy o jejich odkazy co ...
Pokracuj

Korejská válka (1950 – 1953) Po ukončení 2. světové války, během které byl celý Korejský poloostrov pod nadv

Korejská válka (1950 – 1953) Po ukončení 2. světové války, během které byl celý Korejský poloostrov pod nadvládou Japonských okupantů, došlo k politickému a územnímu rozdělení tohoto na prv ...
Pokracuj

Lidický památník

Lidický památník Seminární práce z dějepisu Obec, jejíž jméno se za 2. světové válka stalo symbolem fašistické zvůle, leží 20 km od Prahy a 8km od Kladna. První hist ...
Pokracuj

Velké císařství

Velké císařství Soupeření mezi Francií a Anglií sjednocovalo proti císařství všechny koalice, jež usilovali Napoleonův pád. Třetí protinapoleonská koalice vznikla roku 1805 a spojily se v ní Anglie, Rakousko, králov ...
Pokracuj

Osvobození ČSR

Osvobození ČSR Osvobození Československa nebylo jen záležitostí vojenských operací spojenců, nýbrž i předmětem politického zájmu velmocí. Skutečnost, že v představách J. V. Stalina plnila Rudá ...
Pokracuj

Panovníci antického Říma

Panovníci antického Říma Úvod  Jako téma své (půl)ročníkové práce jsem si vybral život, působení a osobnost jednotlivých panovníků starého Říma. Jde o skutečně velmi zajímavou skupinu ob& ...
Pokracuj

Vznik samostatných pobaltských států

Vznik samostatných pobaltských států Referát na Dějiny 20. století     Evropa 19. století. Po napoleonských válkách, které významnou měrou přispěly ku sjednocení Itálie a Německa, existuje na starém kon ...
Pokracuj

Referaty Dejepis-Historie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14