Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

STAROVĚKÉ ŘECKO

STAROVĚKÉ ŘECKO Státy na pobřeží Středozem. moře: 1. KRÉTA- vznik v 3. tis. př. n. l. ( největší rozvoj - 2. tis. př. n. l. ) - udržovala kulturní styky s Egyptem, Mezopotámií, Řeckem a Malou Asií - „m ...
Pokracuj

DĚJINY ZEMí KORUNY ČESKÉ

DĚJINY ZEMí KORUNY ČESKÉ Historické prameny připomínají, že ještě před utvořením českého státu se na jeho území rozkládala říše , v jejím čele stanul v roce 624 franský kupec Samo . ...
Pokracuj

Anthony Herman Gerard Fokker

Anthony Herman Gerard Fokker ”Když jsem byl mladý, chtěl jsem být pouze úspěšným letcem. Ale když jsem se jím stal, rozhodl jsem se, že budu výrobcem, a později jsem se stal průmyslníkem. Když jsem měl fungující leteckou tov&a ...
Pokracuj

Historie, místopis a užití heraldiky

Pozor! V originále byly u této seminárky ručně malované obrázky. Jsou normálně sehnatelné v CORELu vjeho bance obrázků. Chcete-li něco víc tak se obraťte na autora (týdle stránky) Historie, místopis a už ...
Pokracuj

Dějiny Izraele

Dějiny Izraele Lá iláha illa-l-láhu – není boha mimo Alláha – se vznášelo nad hlavami arabských bojovníků při šíření islámu. Tato nejznámější slova islámského vyznání ...
Pokracuj

Hilsneriáda

Seminární práce Hilsneriáda OBSAH: Vražda………………………………………&he ...
Pokracuj

Dějepisné TERMíNY:

Dějepisné TERMíNY: AKANT: bodlákovitá rostlina,jejíž listy , dekorativně stylizované , se od starověku uplatňují v ornamentice.Převládá jako výtvarně upravená parafráze v barokních řezbách ,kam ...
Pokracuj

Knihtisk

Knihtisk Osnova: Johannes Gutenberg jeho život a dílo Vynález knihtisku, kdy, kde První tiskárny u nás + díla Obrazové ukázky Johannes Gutenberg Genfleisch von Sorgenboch ( 1397 – 1400 – 1468 ) pocházel majetné rodiny z Mohuče k ...
Pokracuj

Egypt

Egypt seminární práce ÚVOD Starověký Egypt je jednou z nejstarších civilizací. Na západě byla oblast oddělena od ostatního světa Libyjskou pouští, na východě pouští Arabskou, na severu Středozemním mo& ...
Pokracuj

Velká Morava

Velká Morava Součástí stěhování národů byl příchod Slovanů do střední a jižní Evropy. Kolem roku 800 vznikla na našem území dvě knížectví. Moravské knížectví v čele s kn&iac ...
Pokracuj

Referaty Dejepis-Historie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14