Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

A skupina ( bor, hliník, gallium, indium, thallium)

III.

A skupina ( bor,hliník,gallium,indium,thallium)

 • prvky p1

 • B ; Al ; Ga ; In ; Tl ( bor,hliník,gallium,indium,thallium)

 • 3 valenční elektrony ns 2np1

 • kovový charakter stoupá s rostoucím protonovým číslem 17646dqg69gej2f

BOR - B

 • Nekov,polovodič,tvrdý ( krystalický šedočerný), málo reaktivní

 • kovalentní sloučeniny B2O3 + Mg -> MgO + B

 • sloučeniny: boridy ( kov + bor) NaB qe646d7169geej

 • H3BO3 kyseliny boritá -> soli – boritany BO3 ;vodný roztok = Borová voda

 • Borany (bor + vodík) B2H6

 • Borax: Na2[B4O5(OH)4] . 8 h1O – oktahydrát tetrahydroxotetraboritan sodný

 • smaltové nádoby ( pokryty BORAXEM) – keramika,pájení kovů

HLINíK - Al

 • kov, stříbrolesklý,měkký

 • výskyt: vázaný,bauxit,kryolit,korund,zemská kůra - hlinitokřemičitany

 • bauxit: Al(OH) . Al(OH)3 ; kryolit : Na3AlF6 ; korund: Al2O3 ( safíry (modrá), rubíny(červená))

 • vlastnosti: lehký(malá hustota),reaktivní, reaguje s O2 -> vrstva Al2O3-> pevná a zabraňuje další oxidaci

 • kujný,tažný,dobře vede el. proud (60%), staniol ( Sn), alobal ( Al)

 • při slučování s O2 uvolňuje obrovské množství tepla

 • má velkou afinitu k O2 okamžitě se sloučí

 • silné redukční účinky sám oxiduje => odnímá kyslík z oxidů jiných kovů

 • při výrobě kovů ( těžko tavitelných) = ALOMINOTHERMIE Mo,Mn,Cr,V)

 • Cr2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Cr

 • Fe2 O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe – svařování kolejnic ( termit)

 • Výroba : bauxit,kryolit

 • Z bauxitu -> oxid hlinitý -> odstraní se Fe; SiO2 -> přidá se kryolit ( snižuje teplotu směsi)

 • Elektrolyzér -> elektrolýza taveniny katoda C (-) a anoda C (+) anoda časem shoří za vzniku CO -> podstatou je Al a O

 • použití: slitiny,dural ( lyžařské hůlky),letadla,auta

 • sloučeniny: může být až 6 vazný

 • AlF3 iontová sloučenina,poskytuje s flouridy kovů komplexní fluorohlinitany

 • Ostatní halogenidy jsou kovalentní sloučeniny

 • Amfoterní = rozpouští se v roztocích kyselin a hydroxidů

 • Al + HCl -> AlCl2 + h1

 • Al2O3 – v přírodě jako korund ( jeden z nejtvrdších); rozpustný v kyselinách i hydroxidech silně absorpční povrch

 • Al(OH)3 –amorfní

 • Soli: jsou rozpustné ve vodě,kyselý charakter – silné kyseliny

 • Soli: zásaditý charakter – slabé kyseliny

 • Al(NO3)3 . 9 h1O ; Al2SO4 . 18 h1O

 • KAMENCE: podvojné sírany - M M ( SO4)2 . 12 h1O

 • Krystalující s 12 molekulami vody

 • Papírnictví,kožešnictví