Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Alkalické kovy s1-prvky

s- prvky

Alkalické kovy s1-prvky

 • Li ; Na ; K ; Rb ; Cs ; Fr

 • Ns1 ( n = 2-7);

 • Měkké kovy,stříbrný lesk

 • nízká teplota tání,malá hustota,dobré vodiče elektřiny a tepla, 11911dcf53fju2c

 • nejreaktivnější reaktivita stoupá s rostoucím Z

 • reagují se vzdušným kyslíkem,halogeny,sírou,vodíkem …

 • pro vysokou reaktivitu se uchovávají v petroleji

 • výroba: Na , Li – elektrolýza tavenin svých chloridů cj911d1153fjju

  • K – redukce KCl a NA

 • použití: jaderná technika,organické syntézy

 • Na a K patří k deseti nejrozšířenějším prvkům na Zemi

 • Většina rozpustná ve vodě -> mořská voda,solná jezera,minerální vody a solná ložiska

 • NaCl – sůl kamenná ; Na2SO4 . 10 h1O – Glauberova sůl ; NaNO3 –chilský ledek ; KCl – sylvín ;

SLOUČENINY:

 • Ox.č. I ; ve sloučeninách jako kationty

 • Bezbarvé,silně iontový charakter

 • Zabarvují nesvítivý plamen ( Li – karmínově červeně ; Na – žlutě ; K – modrofialově ;

Rb – červenofialově ; Cs – modře )

 • NaOH ; Na2Co3 – průmysl ,anorganické zásady, výroba ve velkých množstvích surovinou NaCl

 • NaOH – elektrolýza vodného roztoku NaCl diafragmovým nebo amalgámovým způsobem

 • (diafragmová elektrolýza – elektrody rozděleny polopropustnou přepážkou )

 • ( Amalgámová elektrolýza – na anodě se vylučuje Cl a na Hg katodě se redukují ionty Na a se rtutí vzniká amalgám NaHg )

 • KOH – vyrábí se elektrolýzou vodného roztoku KCl

 • Bezbarvý,hygroskopický ( vlhnoucí na vzduchu),dobře rozpustné ve vodě.leptavé účinky, zásady,

 • Výroba: mýdla,celulosa,papír,umělé hedvábí, oxid hlinitý

 • Na2Co3 - soda ; výroba ze solanky , krystalizuje jako krystalová voda (Na2CO3 . 10 h1O) a na vzduchu větrá

 • Výroba skla,pracích prostředků,solí

 • NaHCO3 – užívací soda , ve vodě omezeně rozpustný

 • Použití: zvýšení kyselosti žaludečních šťáv,kypřící prášky

 • Halogenidy alkalických kovů :MX – krystalické látky s iontovými strukturami,dobře rozpustné ve vodě

 • Dusičnany: MNO3 ; sírany M2SO4 a hydrogensírany MHSO4

 • Jsou bezbarvé,ve vodě rozpustné krystalické látky

 • KCl ; K2SO4 – průmyslová hnojiva