Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

AROMATICKÉ (ARYLALIFATICKÉ) ALKOHOLY

AROMATICKÉ (ARYLALIFATICKÉ) ALKOHOLY

– volné nebo ve formě esterů

–  lokálně anestetické účinky

CH2–CH2–CH2–OH

 

  tf311n2434xffi

  tf311n2434xffi

  tf311n2434xffi

Benzylakohol Alkohol skořicový Alkohol dehydroskořicový Alkohol salicylový

Benzylalkohol (Alcohol benzylicus) - volný nebo esterifikovaný v peruánském a toluánském balzámu

2-hydroxybenzylalkohol (alkohol salicylový, saligenin) - v tužebníku jilmovém, kůře vrb a topolů ve formě heteroglykosidu salicinu

GLYKOLY

Ethylenglykol  - HO–CH2–CH2–OH - součást nemrznoucích směsí

  • oxidace na glykolaldehyd ® glyoxal, kys. glyokolová ® kys. glyoxylová ® kys. šťavelová (oxalová)

  • vysoce toxický (100 - 200 ml/70 kg t.hm. může smrtit) Þ acidóza a nefrotoxicita ® kys. glyoxylová; (COO)2Ca ®t ucpání ledvinových tubulů

  • Antidotum = ethanol, jako v případě methanolu

Propylenglykol, 1,2-ethandiolol, CH2–CH2(OH)–CH2–OH

  • nemrznoucí směsi, hydraulické kapaliny

  • ve farmacii vehikulum ve vodě špatné rozpustných lokálních terapeutik

  • tlumivý vliv na CNS; málo toxický  laktát = acidóza pyruvát

ALDEHYDY

  • lokálně dráždivé

  • celkově malých koncentracích draždí CNS, ve vyšších narkotický účinek

  • toxicita klesá s Mr