Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Oxidy

Oxidy

- dvouprvkové slouceniny oxidu a jiného prvku

Na O – oxid sodnýN O - oxid dusicný

CaO - oxid vápenatýSO - oxid sírový

Al O - oxid hlinitýCl O - oxid chloristý

CO - oxid uhlicitý OsO - oxid osmicelý 42354rdb59otq2n

Halogenidy , Sulfidy , Hydroxidy , a ostatní …

Halogenidy – obecný vzorec MX n = 1 – 8 oxidacní císlo

Sulfidy – soli kyseliny sirovodíkové (H S) ox. c. síry je -II

Hydroxidy – obecný vzorec M(OH) n = 1 –4 ox. c. dt354r2459ottq

NaOH – hydroxid sodnýCa Cl - chlorid vápenatý

Ca (OH) - hydroxid vápenatýIF - fluorid jodistý

Al(OH) - hydroxid hlinitýFe C – karbid zeleza

KI - jodid draselnýNi B – borid niklu

Kyseliny

  1. Bezkyslíkaté

vodík + zbytek kyseliny

HF - kyselina fluorovodíkováH Cl - kyselina chlorovodíková

HI - kyselina jodovodíková HCN - kyselina kyanovodíková

HN - kyselina azidovodíková

  1. Kyslíkaté = OXO kyseliny

3 prvkové slouceniny --- predpona OXO vyjadruje prítomnost kyslíku

H Cl O – kyselina chlornáH N O - kyselina dusitá

H C O - kyselina uhlicitáH N O - kyselina dusicná

H P O - kyselina fosforecná H SO - kyselina sírová

H Cl O - kyselina chloristá H Xe O – kyselina xenonicelá

H BO - kyselina orthoboritá

H SiO - kyselina orthokremicitá (tetrahydrogenkremicitá , tetraoxokremicitá)

H PO - kyselina orthofosforecná (trihydrogenfosforecná , tetraoxofosforecná)

H IO - kyselina trihydrogenjodistá (pentaoxojodistá)

H Cr O - kyselina dichromováH P O - kyselina trifosforecná

H S O - kyselina disiricitáH P O – kyselina difosforecná

 

 

Kationty a anionty

 

Na - kation sodnýOH - anion hydroxidový

NH - kation amonnýCN - anion kyanidový

H O – kation hydroxoniovýCl - anion chloridový