Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ALKOHOLY

ALKOHOLY

účinek:

- závisí na rozpustnosti ve vodě a lipidech

- v nízkých koncentracích euforizující

- ve vyšších excitační

- ve vysokých narkotický

 • OH skupina Þ zvyšuje biologickou aktivitu uhlovodíků

 • sladkost roste a počtem -OH skupin a klesá biologický účinek • biologický účinek terc. alkoholů je vyšší než primárních

 • biologický efekt prim. alkoholů s rozvětveným řetězcem je vyšší než s lineárním

 • přítomnost nenasycené vazby zvyšuje biologickou aktivitu alkoholů

 • s délkou řetězce od C3-C16 roste biologický efekt, ale klesá desinfekční účinek

toxicita Þ daná rozpustností a metabolity:

- v organismu postupná oxidace:

 • prim. alkohol  aldehyd karboxylová kyselina

 • sek. alkohol aceton

Methanol (CH3-OH)-výjimka Þ vysoce toxický 54752gyy99vrx5o

O

O

OH

H

CH3-OH ® HC ® H-C

 

- vysoce toxický ® fomaldehyd ®kys. mravenčí Þ těžká acidóza

- 70 - 100 ml = smrt

- 7 - 15 ml Þ poškození retinálních zrakových buněk = slepota

- metabolismus pomalejší než u ethanolu ® kompletní oxidace několik dnů

- Antidotum Þ ethanol - kompetitivní substrát ® 100x vyšší afinita k alkoholdehydrogenase

- hemodialýza ® nejúčinnější


Ethanol (CH3-CH2-OH), Ethanolum, Spiritus vini (ČsL 4) = 95 hmot. %

 • 100 hmot. % = bezvodý – absolutus (absolutní)

 • 85 hmot. % = concentratus

 • 60 hmot. % = dilutus

– hygroskopický ® vysušuje - při místním popálení může obklad zabránit vytvoření puchýřů

– denaturace:

 • benzinem - Spiritus vini cum benzino (1 %) = denaturatus ® desinfekce

 • pyridinem

– alkoholické nápoje = obsah ethanolu >0,75 obj. %

 1. pivo: ° hustoty (8°, 10°, 11°, 12°, 14°, 18°) #2 – 6,3 obj. %

 2. vína:

 • lehká (stolní): 6 - 7.5 obj. %

 • těžká: 7 - 9 obj. %

 • sherry, portské: 14 -16,5 obj. %

 1. destiláty: 40-50 %-koňak, brandy, rum, slivovice - domácí až 75 %

 2. lihoviny (likéry): 30 -40 %

 

Fyziologická hladina ethanolu v krvi = 0,03 - 0,1 ‰.

Zákonem tolerovaná hladina: do 0.3 ‰.

Hodnocení:

0,3 – 0,5 ‰ = požití alkoholu

0,8 – 1,0 ‰ = podnapilost

1,0 – 1,5 ‰ = mírný stupeň opilosti

1,5 – 2,0 ‰ = střední stupeň opilosti

2,0 – 3,0 ‰ = těžký stupeň opilosti
>3,0 ‰ = akutní intoxikace alkoholem

Propanol, butanol, pentanol (amylalkohol) – narkotický i biologický efekt silnější než ethanolu

– pomalejší biotransformace na odpovídající aldehydy a kyseliny

Ispropanol - součást nemrznoucích a mycích prostředků na sklo (okena)

Isobutanol, isoamylalkoholy

 

Perorální intoxikace doprovázená ketoacidózou


BIOTRANSFORMACE ETHANOLU

EtOH Þsedativně-hypnotické účinky

Resorpce:

 1. žaludek

 2. tenké střevo

 3. plíce ® páry

Vylučování:

90 % vylučováno močí

10 % plícemi

Biotransformace oxidace

 • rychlost metabolizace: 7 - 10 g/hod = 0,15 ‰/hod

ALKOHOLDEHYDROGENASA

cytoplasma; NAD+

ALDEHYDDEHYDROGENASA

mitochondrie; NAD+

 

EtOHETHANAL KYS. OCTOVá

a) 75-80 % EtOH metabolizováno cytoplasmatickou alkoholdehydrogenasou

 

b) 20 - 25% ethanolu metabolizováno multifunkčním monooxygenasovým systémem - CYTOCHROM P-450, CYP2E1 (CYPIIE1) - endoplasmatické retikulum (Mikrosomal Ethanol Oxydizing System = MEOS) ® indukovatelný (zvýšená aktivita u alkoholiků)

MEOS, NAD+

SER

ALDEHYDDEHYDROGENASA

mitochondrie; NAD+

 

EtOHETHANAL KYS. OCTOVá

 

 

 

Aktivita aldehyddehydrogenasy je snížená u chronických alkoholiků