Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt, Recenze textu

PRVKY SKUPINY DUSíKU

PRVKY SKUPINY V. A PRVKY SKUPINY DUSíKU Patří do ní prvky : dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut. Atomy těchto prvků mají pět valenčních elektronů. Mají tři nespárové elektrony Þ možnost vázat tři atomy vod ...
Pokracuj

Prvky skupiny železa

Prvky skupiny železa Prvky železo kobalt nikl Značka Fe Co Ni Atomová hmotnost 55,85 58,94 58,71 Hustota v g . cm-3 7,86 8,83 8,90 Teplota tání v °C 1535 1480 1455 Teplota varu v °C 3000 2900 2900 Poloměr atomu v nm 0,126 0, ...
Pokracuj

Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků

Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků Úvodem bych se rád zaměřil na to, jak vznikly chemické prvky ve vesmíru. Základní otázkou je, jak je vůbec vesmír starý. Roku 1929 dokázal americký astronom Edwin ...
Pokracuj

Radioaktivní záření

Radioaktivní záření Když částice vystřelená při radioaktivním rozpadu jádra proletí živou buňkou stane se něco podobného, jako kdyby dělová koule proletěla domem. Buňka je postavena z velkých a složit ...
Pokracuj

Surovinové zdroje organických sloučenin

Surovinové zdroje organických sloučenin Pro výrobu nejrůznějších organických chemikálií jsou prvořadé fosilní (pravěké) suroviny: zemní plyn, ropa, uhlí. Všechny tyto materiály se začaly tvořit př ...
Pokracuj

VOLNÉ RADIKáLY – AKTIVNí FORMY KYSLíKU

VOLNÉ RADIKáLY – AKTIVNí FORMY KYSLíKU Radikál = jakákoliv částice (molekula, atom, ion), která má jeden nebo více nepárových elektronů ve valenční sféře Vznik radikálů a) homolytick&yacut ...
Pokracuj

Prvky VIII.A skupiny - vzácné plyny

Prvky VIII.A skupiny - vzácné plyny Prvky VIII. skupiny jsou často označovány souhrnným názvem vzácné plyny. Pro tyto prvky je charakteristické, že jejich valenční elektrony zcela zaplňují poslední vrstvu elektronového obalu. Zapln ...
Pokracuj

Zinek -"Zn"

Zinek -"Zn" Zinek je křehký modrobílý kov, na lomu krystalický a lesklý. Na vzduchu je stálý, protože se pokrývá vrstvičkou oxidu. Zahřejeme-li zinek na 200 °C, pak ho můžeme rozetřít na prášek. Polovina sv ...
Pokracuj

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků první definice pochází od R. Boyla ( 1627 – 1691 ) v 19. stol známo 63 prvků tabulka vytvořena r. 1869 – Dmitrij Ivanovič Mendělejev ( 1834 – 1907 ) prvky v tabulce jsou seřazeny podle stoupajícího Ar Z (prot ...
Pokracuj

PŘEHLED BIOLOGICKCH A TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTí PRVKŮ A ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘEHLED BIOLOGICKCH A TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTí PRVKŮ A ANORGANICKÝCH SLOUČENIN Chemická reaktivita prvků a jejich biologický účinek závisí na stavbě atomu 1. Vlastnosti prvků ve skupinách: a) Zvláštn&i ...
Pokracuj

Referaty Chemie

 1  2  3