Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Drogy jako nebezpečí

Drogy jako nebezpečí

Léková a drogová závislost je stav psychické a někdy i fyzické závislosti vyplývající z interakce mezi živým organismem a látkou.Je charakterizována změnou chování a jinými reakcemi, které vždy zahrnují snahu užívat látku trvale nebo periodicky s cílem zakusit její vliv na psychiku nebo se někdy vyhnout obtížím vznikajícím z toho, že látka nebyla užita.Osoba může být závislá na jedné nebo více látkách.

Kriteria závislosti :

1. látka je užívána ve větších množstvích nebo déle, než konzument zamýšlel2. konzument má stálou snahu snížit nebo ovládnout používání látky

3. větší část dne je věnována aktivitě spojené se získáváním látky, s přijímáním

látky nebo s dosahováním očekávaných účinků látky

4. konzument redukuje nebo úplně vypouští důležité sociální či pracovní aktivity

5. konzument nepřetržitě užívá látku navzdory znalostem o její škodlivosti

6. je potřeba neustále zvyšovat dávky k dosažení žádoucího účinku

7. při vysazení látky se objevují charakteristické abstinenční příznaky

Se vznikem závislosti se setkáváme po běžně dostupných látkách včetně léků

(např.tabák, alkohol, morfin ) a po látkách nelegálních (např.heroin,

lysergamid, marihuana), zákonem zakázaných.

Legálně užívané drogy

Kofein:

Kofein je alkaloid, který je účinnou složkou kávy, která má příjemnou chuť, vůni a povzbuzující účinky.V kávě je přítomen v množství až 2 %.Kofein povzbuzuje činnost mozkové kůry, zlepšuje myšlenkové pochody, zahání pocit únavy, podporuje srdeční činnost, působí příznivě na zažívání, má i jiné příznivé účinky.Tedy samé klady.Ale pozor u většiny lidí, aniž si to uvědomují, způsobují i nižší než uvedené maximální dávky podrážděnost, nervozitu, nespavost a nechutenství.Kofein je obsažen i v čajových listech, v kakaových bobech, v semenech koly, přidává se do limonád, je součástí uklidňujících léků, jako jsou analgetika, sedolor, veralgin apod.

Nikotin

Nikotin je silně návykový jed, který nutí kuřáka k zapalování dalších a dalších cigaret.Je to alkaloid, který se vyskytuje v listech a kořenech tabáku a kouřením přechází do krevního oběhu.Čistý nikotin je prudce jedovatý, průměrně 0,05 g nikotinu způsobuje smrt člověka ochrnutím jeho nervového systému.Škodlivé účinky nikotinu – narušuje nervový systém, zužuje krevní cévy, zvyšuje krevní tlak, zrychluje srdeční činnost.S tabákovým kouřem vdechuje kuřák do plic i různé aromatické sloučeniny zvané karcinogeny, které vyvolávají zhoubné bujení živočišných buněk – rakovinu.
Nelegální drogy

Opiáty

Morfin- v lékařství je důležitým analgetikem k utišování bolesti a výchozí látkou pro výrobu známého kodeinu, léku proti kašli.Je užíván jako omamná droga. Další viz kapitola Přírodní látky.

Heroin – je chemicky vyráběn z morfinu, také omamná droga.Po jejím požití prožívá člověk pocit duševního uvolnění,bezstarostnosti, zlepšení nálady a sebejistoty.

Kanabinoidy 53147mij78tiu7i

Účinnou látkou kanabinoidů získávaných z konopí je (tetrahydrocannabiol)

THC.Užívání kouřením je velmi rozšířené.THC vyvolává příjemné stavy, se změnami vnímání času, zvuků a barev.Mezi tělesné účinky patří zrychlení srdečního tepu. Do této skupiny patří hašiš a marihuana.Hlavní složkou marihuany je d1-tetrahydrokannabiol.

Halucinogeny

Po jejich požití má člověk pocit, že předměty, které ho obklopují se pohybují a tvarově mění atp.Důsledkem požívání nejznámějšího LSD jsou psychické poruchy.Chemicky je LSD (diethylamid kyseliny lysergové).Podobné poblouznění, ale i následky tělesné a duševní vznikají např. při žvýkání listů jihoamerické rostliny koky, obsahující kokain, chemicky methylester benzoylekgoninu.

LSD

Kokain

Stimulancia

Pervitin je jedna z našich nejznámějších domácích drog. Jedná se o amfetaminový derivát Je buď bílý,pokud byl vyroben z čistého efedrinu,nebo hnědý,byl-li vyroben z efedrinu získaného z léků.Stálé používání vede k vážným psychickým poruchám, které se projevují jako nedůvěřivost k okolí, až paranoa.

Efedrin ii147m3578tiiu