Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Etické problémy reprodukční medicíny

Etické problémy reprodukční medicíny 1. LF UK Souhrn:Práce se zabývá možnostmi určení statutu embrya, jeho právy, otázkou kryokonzervace a pokusů na embryích. Jsou diskutovány etické, biologické a právní probl ...
Pokracuj

Biochemie - Laboratorní důkazy drog

Biochemie - Laboratorní důkazy drog 1.Chromatografie Nejprve z historie vniku této metody. Na počátku 50.let byla běžnou metodou ke kontrole jakosti tinktur a extraktů vyrobených v lékárnách tzv.kapilární analýza. Zkoumaná t ...
Pokracuj

Biologické vlivy na jakost zboží

Biologické vlivy na jakost zboží Nejčastější výskyt biologických rizik je především při skladování a při dopravě, zvláště pak při dlouhodobé dopravě, jako je například zámořs ...
Pokracuj

Genetika - Dědičné metabolické poruchy - Fenylketonurie

Ústav genetiky AF MZLU v Brně Seminární práce z předmětu „Genetika“           Genetika - Dědičné metabolické poruchy - Fenylketonurie ÚVOD ROZDĚLENí METABOLI ...
Pokracuj

STAVBA A FUNKCE LIDSKÉHO OKA

STAVBA A FUNKCE LIDSKÉHO OKA Stavba oka – oko má přibližně tvar kulový o průměru asi 24 mm; je zasazeno v dutině, která mu dovoluje jen otáčivé pohyby. Střed otáčení je ve vzdálenosti asi 13 mm od předního vrch ...
Pokracuj

NOVÉ A OBJEVUJíCí SE INFEKCE

NOVÉ A OBJEVUJíCí SE INFEKCE seminární práce z mikrobiologie ÚVOD Díky překotnému vývoji anti ...
Pokracuj

Mikrobiologický rozbor vody

      Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí                   Seminární práce z mikrobiologie Mikrobiologický rozbor vody ...
Pokracuj

Biofyzika - CT – Výpočetní tomografie

              Biofyzika - CT – Výpočetní tomografie   CT – výpočetní tomografie Historie. Výpočetní tomografie (computed tomography, computerised tomography) je způsob, jak matematickou rekonstrukc&ia ...
Pokracuj

Vztah biologie a psychologie

Vztah biologie a psychologie Biologie člověka Vyučující: Mgr. Lukáš HolubDatum odevzdání: 18.12.2000 Fakulta sociálních studií MU, 2000/200 ...
Pokracuj

Mechy

Mechy Co jsou to mechy?? Mechy se objevily na Zemi mezi nejprimitivnějšími suchozemskými rostlinami poprvé před více než 350 miliony let-již dávno před dinosaury. Patří do skupiny zvané bryofyty. Jsou to většinou malé rostliny, mě&# ...
Pokracuj

Referaty Biologie

 1  2  3  4  5